De Primavera

De Primavera

door Harm uut’t Darp

Harm uut’t Darp hef de trapmechine weer van stal ehaald, noe ut zunnegien weer lãkker warm begint te schienn. Veurege weeke was ut dan zovârre: Ut mös en zöl gebeurn. Niks gin veurbereiding of ampâttegheid: Fietskleding an, lüch in de bänties en trampm mar.

Marja, Harm was nog geen tien telln van huus of, en leup toen al teegn iets an. Noeja, ik waere wat kâts vergeetn. Ut loerdink hâk niet op de neuze zittn. Mar veur de eerste rit, mös dat dan mar zo.  Ik pedaleern olderjeekes hâd ( ha ha , geintie natuurlek…. ) oaver ’n diek naor Deevmter. Ut stááln ros van aluminium  hef een veurkeur veur die Hanzestad. Mooi dattut zo kan. Via ut Schiphol van Teuge, gung ut vedan naor Ap en Heul. Ut was alweer mooi ewes, en via ut kenaal gung Harm weer naor Darp. Dik zesteg km op de klokke vâdder kwam uule repôtter weer thuus biej Everdien. Hafoj, de konte deud mooi zeer. Mar das wenn, natuurlek. Harm gung lãkker douchn, en….. mar wat hêk noe dan an de fietspantalon met bretels hangn?? Ik waere kâts van ’t rabât: Soeze dâk benne! Harm had gewoon zien onderboxe nog an! Sjonge jonge nog an toe.  Enorme hafoj!

Ofgeloopm Zoaterdag was de Primavera van ToerClub Darp en umstreekn. Biej trûgkomst biej de Spikke, kriegt alle deelnemers een balle gehâk. Op ut allerléste moment, beslissn Harm um ok mét te fietsn. Rap de fietspantalon weer an ’t gat. Ditmaol zunder de onderboxe!! De teamfoto was net escheutn, toen Harm   de Stasjonstraotte in kwamp riejn. Mooi op tied dus, en noadat Jan uut Essn mie een gelukkeg Niejjoar had ewenst (!) gung ut circus oppad.  De A groep bestond uut 20 pedaleurs. Een béste groep, en meschien te groot, mar de technies Direkteur besloot, um toch in iene groep te fietsn. Ut was een mooie primavera, met een bonke wind. Een rondje Iesseldiek richting Deevmter (!), Twello Beemte Broekhoestland, Wenum en Góttel, met as toetje de nieje Nieje Zuudweg. Hafoj, dat nieje asfalt zoeffm heerlek vôt onder de dunne banties. Een dikke 65 km laeter was ut peleton weer trûgge biej de Spikke, woar de ToerCub de deelnemers trakteern op een béste balle gehâk een twee drankies.

Bedank TC Darp veur de veilege rit en traktasies!

Jubileumtocht 8/9 september 2017

Jubileumtocht 8/9 september 2017

Dertig clubleden hebben zich opgegeven voor deelname aan de jubileumtocht. Een verheugend mooi aantal. Het is lastig gebleken om in deze periode een dergelijk groot aantal mensen onder te brengen in een hotel. Het bleek dat spreiding over drie hotels (in Bolsward) noodzakelijk was. Wel is het zo dat er gezamenlijk gedineerd en ontbeten kan worden.

Een aantal leden hebben zich opgegeven buiten de opgave termijn (15 maart). Zij zijn geplaatst op een reservelijst daar de ervaring leert dat er meestal wel afvallers zijn. Mochten er nog meerdere spijtoptanten zijn, dan kunnen zij zich ook alsnog opgeven voor de reservelijst.

De ATB’ers gaan overigens naar Limburg.

Hieronder de deelnamelijst:

Primavera 2017

Primavera 2017

Een dikke 50 leden hebben weer de traditionele Primavera gereden. Dit onder prima weersomstandigheden. Om daarna met een bal of een patatje en een drankje  op het terras van De Spikke van de zon te genieten. Een goed begin van het seizoen 2017!

Afscheid bestuurslid Joop Wiederhold

Afscheid bestuurslid Joop Wiederhold

Joop Wiederhold heeft tijdens de Algemene ledenvergadering als Bestuurslid ATB-zaken afscheid genomen van het bestuur van de TC Heerde. Joop is 3 jaar lang bestuurslid geweest en is in zijn functie van grote waarde geweest door zijn betrokkenheid en deskundigheid. Vooral zijn inzet om het Jeugd ATB fietsen op de kaart te zetten en te houden dwingt respect af. Het bestuur zal Joop missen als een prettige en deskundige collega, we zijn hem dankbaar dat hij zich zolang heeft ingezet.

Het bestuur

Pieter Steenbergen neemt afscheid als voorzitter

Pieter Steenbergen neemt afscheid als voorzitter

Pieter Steenbergen nam tijdens de Algemene ledenvergadering van 15 maart jl. afscheid als voorzitter van de TC Heerde. De secretaris sprak, namens het bestuur, enige dankwoorden uit: 

Als ik vandaag had mogen stemmen op Rutte, Wilders, Asscher of Pieter Steenbergen…… dan koos ik voor Pieter Steenbergen.

Ik heb diezelfde vraag ook aan een paar leden van de TC Heerde voorgelegd. Met overweldigend succes want je had een score van 100%. Dat betekent 150 zetels in de tweede kamer! Rijp voor de politiek!

Ik heb ook gevraagd wat de reden is waarom ze op jou zouden stemmen en ik heb het vervolgens opgeschreven. Het volgende is genoteerd en vastgelegd voor de eeuwigheid:

  • Pieter is rustig en betrouwbaar
  • Pieter is geen schreeuwer maar prettig bescheiden
  • Pieter is integer
  • Pieter is betrokken
  • Pieter is bedachtzaam en degelijk
  • Pieter is geduldig en
  • Hij is niet heetgebakerd maar voorzichtig

Voorwaar een aantal mooie woorden van een aantal clubgenoten! Woorden om in te lijsten.

Pieter bedankt voor alles wat je voor de TC Heerde gedaan hebt. Het ga je heel goed en……heel veel plezier bij Trump in de Verenigde Staten. Bedankt voor je inzet.