Organisatieschema

Organisatieschema

ALGEMENE LEDENVERGADERING                      

Kascommissie
C. J. Horst — aftredend
J. Liefers

BESTUUR
Pieter Steenbergen, voorzitter (W.D. van Dommelenstraat 5, 8181 MA Heerde, 0578 69557)
Peter Mast, secretaris, website en PR, (Kuipersakker 15, 8181 KG Heerde, 0578 693104)
Ton Lindhoud, penningmeester, (Zuppeldseweg 51, 8181 NE Heerde, 0578 755258)
Joop Wiederhold, jeugdzaken; atb, (De Wan 14, 8181 WC Heerde, 0578-695928)
Jan van Essen, wegzaken, (Hogepad 34, 8181 TT, Heerde, 0578-694674)

                                    COMMISSIES EN UITVOERENDE FUNCTIES

Clubblad Advertenties Commissie Commissie Post bezorgers
RVM RVTT
D. Wijenberg coördinator: voorzitter: voorzitter: E. Remmerts
P. Hoffer D. Wijenberg H. Herbrink G. van Gelder J. Post
lopers: G. van Gelder C. J. Horst H. Stijf
D. v. Putten P. Mast B. Rorije D. Wijenberg
D. Wijenberg H. Beekhuis G.J. Dijkhof B. Rorije
H. Herbrink P. Hoffer P. Mast P. Hoekstra
vacature Heerde  J. Landman H. Herbrink J. Keizer
Contact Begeleiding Begeleiding Begeleiding Contactpersoon
busjes Dijkstra A-groep (weg) B-groep (weg) C-groep (weg) ATB volwassenen
C. J. Horst C.J. Horst G. Tromp H. Berends F. Hoogeveen
G.J. Timmer K. Groen T. Bijsterbosch
J. Liefers T. Westebring
H. Herbrink
Materiaal beheer Jeugdcommissie Notulist  Coördinator Beheer
ATB vergaderingen verkeers- portofoons
bestuur regelaars
G. van Gelder J. Wiederhold R. Verstraelen J. Post P. Mast
vacature
vacature