Lidmaatschap of Donateurschap

Lidmaatschap of Donateurschap

Onze vereniging kent onderscheid tussen leden en donateurs.

Lidmaatschap

Een lid van de TC Heerde kan deelnemen aan clubritten en met korting aan NTFU-toertochten.

Donateurschap

Wanneer je lid bent van de Toerclub maar je bent geen fietsend lid, of je neemt niet deel aan toertochten en andere clubactiviteiten dan is er de mogelijkheid om je lidmaatschap om te zetten naar een donateurschap. Dan betaal je alleen € 30,00 aan de vereniging.

Opbouw contributie TC Heerde

Het contributiebedrag bestaat uit 2 delen: de contributie van TC Heerde en de contributie van de landelijke NTFU (Nederlandse ToerFietsUnie), waar TC Heerde bij is aangesloten. Elke contributieverhoging van de NTFU wordt doorberekend aan de leden.

Het lidmaatschap van TC Heerde en de NTFU loopt per kalenderjaar. De NTFU kent bovendien de zogeheten ‘september’-regeling: vanaf 1 september tot en met het volledige volgende seizoen. Dit is een interessante optie wanneer iemand later in het jaar/seizoen, b.v. in het najaar, lid wordt.

Het totale contributiebedrag (deel TC Heerde en deel NTFU) wordt in één keer geïnd in de maand januari als contributie TC Heerde (het NTFU-deel wordt vervolgens afgedragen).

Klik op de link hiernaast voor de prijzen: Contributie-2024

De vereniging kent volgens het huishoudelijk reglement (art. 6) actieve- (senior- en juniorleden) en niet-actieve leden (donateurs) en ereleden.

De jaarlijkse contributie (en afdracht aan de NTFU) wordt automatisch van je rekening afgeschreven, indien je geen automatische incasso afgeeft zal het bedrag met administratiekosten (€2,50) worden verhoogd.

Na ontvangst van de betaling van het (totale) contributiebedrag dat van toepassing is, gaat het lidmaatschap van TC Heerde (en de NTFU) in.

De contributie wordt daarna jaarlijks in januari automatisch geïncasseerd. De handtekening onder het aanmeldingsformulier geeft daarvoor toestemming.

Seniorleden

Juniorleden 

 • Stemrecht
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • NTFU-lid (verzekerd, kortingen ritten en 4x per jaar het blad FietsSport)
 • Kledingpakket (eenmalig gereduceerde prijs)
 • Kandidaat bestuurslid
 • Gratis clubblad
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • NTFU-lid (verzekerd, kortingen ritten en 4x per jaar het blad FietsSport)
 • Kledingpakket (eenmalig gereduceerde prijs)
 • Gratis clubblad
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.

Ereleden/leden van verdienste

Donateur

 • Adviesrecht
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • NTFU-lid : vereniging betaalt
 • Gratis lidmaatschap
 • Kledingpakket (eenmalig gereduceerde prijs)
 • Gratis clubblad
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.
 • Gratis clubblad
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.