Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap of donateurschap

Onze vereniging kent het onderscheid tussen leden en donateurs. Het lidmaatschap kost € 15,00 plus het bedrag dat de NFTU aan ons doorberekent. Elke contributieverhoging van de NTFU wordt doorberekend aan de leden.

Opbouw contributie TC Heerde

Het contributiebedrag bestaat uit 2 delen: de contributie van TC Heerde en de contributie van de landelijke NTFU (Nederlandse ToerFietsUnie), waar TC Heerde bij is aangesloten.

Het lidmaatschap van TC Heerde en de NTFU loopt per kalenderjaar. De NTFU kent bovendien de zogeheten ‘september’-regeling: vanaf 1 september tot en met het volledige volgende seizoen. Dit is een interessante optie wanneer iemand later in het jaar/seizoen, b.v. in het najaar, lid wordt.

Het totale contributiebedrag (deel TC Heerde en deel NTFU) wordt in één keer geïnd in de maand januari als contributie TC Heerde (het NTFU-deel wordt vervolgens afgedragen).

Klik op de link hiernaast voor de prijzen: Contributie-en-kledingprijzen-2021

De vereniging kent volgens het huishoudelijk reglement (art. 6) actieve- (senior- en juniorleden) en niet-actieve leden (donateurs) en ereleden.

Wanneer u lid bent van de Toerclub maar u bent geen fietsend lid, of u neemt niet deel aan toertochten c.q. clubactiviteiten etc. dan kunt u uw lidmaatschap omzetten naar donateurschap. U betaalt dan alleen € 15,00 aan de vereniging.

De jaarlijkse contributie (en afdracht aan de NTFU) wordt automatisch van de rekening afgeschreven, indien u geen automatische incasso afgeeft zal het bedrag met administratiekosten (€2,50) worden verhoogd.

Na ontvangst van de betaling van het (totale) contributiebedrag dat van toepassing is, gaat het lidmaatschap van TC Heerde (en de NTFU) in.

De contributie wordt daarna jaarlijks in januari automatisch geïncasseerd. De handtekening onder het aanmeldingsformulier geeft daarvoor toestemming.

Seniorleden

Juniorleden 

 • Stemrecht
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • NTFU-lid (verzekerd en kortingen ritten)
 • Kledingpakket (eenmalig gereduceerde prijs)
 • Kandidaat bestuurslid
 • Gratis clubblad
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.
 • TEP
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • NTFU-lid (verzekerd en kortingen ritten)
 • Kledingpakket (eenmalig gereduceerde prijs)
 • Gratis clubblad
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.
 • TEP

Ereleden/leden van verdienste

Donateur

 • Adviesrecht
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • NTFU-lid : vereniging betaalt
 • Gratis lidmaatschap
 • Kledingpakket (eenmalig gereduceerde prijs)
 • Gratis clubblad
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.
 • TEP
 • Gratis clubblad
 • Toelating tot de ledenvergadering
 • Deelname aan clubactiviteiten zoals uitjes en festiviteiten.