Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij van TC Heerde zijn verantwoordelijk om de persoonsgegevens van onze leden zo goed mogelijk te beschermen.

Daarbij moeten we voldoen aan de AVG. We willen transparant zijn over het soort gegevens dat we verwerken, het doel waarvoor we deze verwerken en de bewaartermijn van de vastgelegde gegevens.

Zie hieronder de link naar de privacyverklaring van TC Heerde:
Privacyverklaring AVG van TCHeerde

Bijlage behorende bij de privacyverklaring van de TC Heerde

Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.