Fietsproat

Fietsproat

Onze vereniging brengt 4 keer per jaar het clubblad “Fietsproat” uit. Dit clubblad wordt verzorgd door een commissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het clubblad kan extra leesplezier bieden wanneer de leden bijdragen leveren. Dat kan in de vorm van een foto of een verslag van een leuk evenement waaraan u hebt deelgenomen of een bijdrage die leuk is om op te nemen in het clubblad. Het clubblad is toch één van de bindende factoren in de toerclub.

Kopij voor de ‘Fietsproat’ kun je aanleveren op dit mailadres: fietsproat@gmail.com. Deadline voor inleveren kopij:
1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.