RVM – Veiligheidsplan

RVM – Veiligheidsplan

Veiligheidsplan Rabo Veluwes Mooiste TC Heerde

Algemeen
De toertocht, die georganiseerd wordt door de TC Heerde vanaf 1981, is bestaat uit drie racefietsroutes: 75 – 100 – 150 km routes en twee familieroutes: een 25 en 50 kilometer route.

De familieroutes, waarvan veel gebruik gemaakt wordt door toeristen van de diverse campings in de omgeving van Heerde, zijn gescheiden van de andere routes en lopen grotendeels over verharde fietspaden.
De twee langere racefietsroutes (100 – 150 km) lopen ook door het gebied van de Hoogwatergeul. Over het algemeen (weersafhankelijk) zijn er tussen de 700 en 900 deelnemers.
Als start/finish locatie wordt er gebruik gemaakt van de faciliteiten van de v.v. Heerde. Deze locatie beschikt over goede sanitaire voorzieningen.

Het evenement is een laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer. De tocht behoort vanzelfsprekend zo min mogelijk overlast te veroorzaken in de verkeers- en natuurgebieden. De TC Heerde, de organisator van Rabo Veluwes Mooiste, vraagt haar deelnemers dan ook nadrukkelijk om kennis te nemen van gedrags- en veiligheidsregels en die na te leven. In de startlocatie hangen posters en worden kaartjes uitgedeeld met de Gedragscode Racefiets (zie bijlage), tevens is de gedragscode gepubliceerd op de website.

De beoefening van de fietssport is niet zonder gevaren. Een veiligheidsgarantie van 100% kan niet gegarandeerd worden. Wel heeft de TC Heerde een zorgplicht en neemt hierin verantwoordelijkheid door het nemen van maatregelen die in het belang van de veiligheid van de deelnemers, overige verkeersdeelnemers en natuurgebieden zijn. Dat neemt niet weg dat deelnemers op volstrekt eigen risico de tocht rijden.

Er is een telefoonlijst met telefoonnummers van alarmnummers en vrijwilligers in de startlocatie (kantine van v.v. Heerde) aanwezig. De deelnemers worden bij de startlocatie gewezen op de noodzaak van het dragen van een helm. De EHBO Heerde, Gemeente Heerde, politie en alle vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van het Veiligheidsplan. Tevens wordt het Veiligheidsplan op de website gepubliceerd.

Communicatie
De Rabo Veluwes Mooiste wordt aangekondigd in artikelen in de lokale pers, website, landelijke NTFU website, moderne media, posters etc. Dit uiteraard vanuit PR overwegingen maar ook om omwonenden van de v.v. Heerde attent te maken op het evenement.

Gevaarlijke oversteekplaatsen
Elke oversteekplaats is in principe meer of minder gevaarlijk. Bij de, naar het oordeel van de organisatie, gevaarlijkste oversteekplaatsen worden verkeersregelaars ingezet.

De start/finish locatie aan de Veldweg: heeft een ingang die tevens uitgang is. De start-finish wordt duidelijk aangegeven door een NTFU boog over de weg. De buitenmaten van de boog zijn (breedte x hoogte) 8 meter x 5,1 meter (inclusief pilaren). De binnenmaten zijn (b x h) 5,8 meter x 4,2 meter. De weg (Veldweg) is niet verkeersdruk. Gezien de tijdelijke (deelnemer-) drukte bij en de onoverzichtelijke situatie van deze locatie, door inkomende en uitrijdende fietsers, worden er op dit punt 2 tochtbegeleiders ingezet. Zij houden, indien nodig, het deelnemer verkeer tegen maar niet het overig verkeer op de weg

Voertuigen voor bijstand bij calamiteiten
Er is een bus beschikbaar voor hulp bij calamiteiten. De bemanning heeft kennis van reparatie en EHBO. In de wagen is een routekaart aanwezig. Daarnaast is er een personenwagen, voorzien van fietsendrager ter beschikking voor calamiteiten. Het Rode Kruis heeft de beschikking over een ziekenwagen.

Rode Kruis
Vier EHBO medewerkers van het Rode Kruis zijn tijdens het evenement aanwezig. De centrale post bevindt zich bij de start locatie en enkele EHBO’ers zijn op de route mobiel aanwezig. Het Rode Kruis heeft de beschikking over een ziekenwagen. Het Rode Kruis verzorgt ook de verbindingen. Zowel per portofoon als met de mobiele telefoon.

Algemeen alarmnummer organisatie:     (0578) 69 12 98

De commissie RVM van de TC Heerde