Activiteiten tc heerde

Activiteiten tc heerde

De te organiseren activiteiten kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld.

De eerste categorie zijn de evenementen die wij organiseren. De vaste evenementen die wij jaarlijks organiseren zijn:

  • Januari: RaboVeldToerTocht .
  • Eerste zaterdag in augustus: Rabo Veluwes Mooiste (voorheen de RaboHeerdeVeluweToertocht)
  • November: RaboVeldToerTocht

Deze evenementen worden volledig georganiseerd door de diverse commissies. Het is clubleden niet toegestaan deel te nemen aan bovenstaande activiteiten. De vereniging heeft de leden immers hard nodig  om  de organisatie van deze  activiteiten actief te  ondersteunen. Rabo Veluwes Mooiste en de RaboVeldToerTochten worden (een week) van tevoren voorgereden waaraan wij als leden allemaal kunnen deelnemen. Om je als deelnemer op te geven voor de activiteit waaraan je actieve bijdrage wilt leveren, wordt bij de jaarlijkse uitnodiging voor de ledenvergadering een zogenaamd hulpbriefje uitgereikt. Dit hulpbriefje moet tijdens de ledenvergadering worden ingeleverd of daarna bij de secretaris ingeleverd worden.

De tweede categorie zijn alle activiteiten die wij voor onze leden organiseren. Aan deze activiteiten kunnen alle leden deelnemen. Donateurs kunnen niet aan deze activiteiten deelnemen. Ze zijn als volgt in te delen:

  • Trainingsavonden/middagen.
  • Clubtochten en toertochten.

Nadere informatie vind je onder de kopjes ATB (-jeugd) en Racefiets.