JHVM – Laatste nieuws

JHVM – Laatste nieuws

JHVM 2021 – regelement toegevoegd

juli 2021.
Vanwege de situatie rondom Covid-19 is het regelement nogmaals tegen het licht gehouden. Iedere deelnemer dient kennis hiervan te hebben genomen. Hier staat het regelement.


JHVM editie 2021 (7 aug) richting de startblokken

juni 2021.
Het gaat de goede kant op met de situatie rondom Covid-19. De teugels worden langzaamaan losgelaten en maatregelen versoepeld.
Op 15 juni heeft de NTFU een update gegeven, dat toertochten onder strikte condities toch doorgang kunnen vinden. Helaas moet de gemeente daar wel in meegaan. Het continue wijzigen van de voorwaarden maakt het organiseren van onze toertocht pas een echte uitdaging. Wij zijn in overleg met de gemeente en gaan er voorlopig vanuit dat de tocht (met restricties) zijn vergunningen krijgt.
Een van de maatregelen is het voorkomen dat er teveel mensen tegelijk bij elkaar komen. Daarom zitten we vooralsnog vast aan startblokken en voorinschrijving. Het idee is dat men nog wel langs de Scan & Go komt bij vertrek.
Ook voor de vele vrijwilligers gelden de restricties en dientengevolge hebben we helaas de kortste en langste afstand (tov vorige edities) moeten laten vervallen en zal de toertocht in afgeslankte vorm moeten plaatsvinden.