JVHM toertochtreglement

JVHM toertochtreglement

Voor deze Jumbo Heerde Veluwes Mooiste geldt een tochtreglement waar iedere deelnemer zich aan moet houden. De deelnemers moeten van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en zich ernaar gedragen.

Het reglement luidt:

 • De deelnemer neemt deel aan een toertocht zónder wedstrijdelement. Vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.
 • Iedere deelnemer die deelneemt aan deze tocht, doet dat op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de toertocht zou overkomen dan wel veroorzaakt.
 • De minimale leeftijd van inschrijving is niet van toepassing . Deelnemers met een leeftijd jonger dan 12 jaar  nemen deel onder begeleiding van een volwassene.
 • De start van de toertocht vindt plaats tussen 8 en 12 uur . Er mag niet eerder dan 8 uur worden vertrokken. Doet de deelnemer dat wel, dan rijdt de deelnemers buiten de regels van deze tocht en organisatie.
 • Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
 • Bij deelname op de racefiets  is de deelnemer verplicht een helm te dragen.
 • Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig op te volgen.
 • De onderstaande gedragsregels van de NTFU gelden bij deze tocht:
  1. Houd je aan de verkeersregels.
  2. Houd zichtbaar rekening met anderen.
  3. Gebruik een fietsbel.
  4. Geef op tijd richting aan
  5. Ben en blijf altijd beleefd.
  6. Gebruik het aangegeven fietspad.
  7. Passeer een ander op gepaste snelheid.
  8. Volg aanwijzingen van regelaars en politie op.
  9. Gooi afval in een afvalbak.
 • In verband met Corona gelden de volgende extra maatregelen:
  1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen had: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
  2. Blijf thuis als een huisgenoot positief op corona is getest.
  3. Tip: Was vaak je handen met water en zeep; droog daarna je handen.
 • Bij Internationale deelname gelden de regels van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toertochtorganisatie. Met het inschrijven voor de tocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met dit reglement.