BVTT – Veiligheidsplan

BVTT – Veiligheidsplan

Veiligheidsplan Boverhoff Veld Toer Tocht van de TC Heerde

Algemeen

De toertocht bestaat uit vier routes (30 – 50 – 60 en 75 km) en loopt over gebieden behorend bij de Gemeente Heerde, Staatsbosbeheer, de Stichting Geldersch Landschap en RGV. Er zijn per evenement circa 600 tot 900 deelnemers (weersafhankelijk). De tocht behoort zo min mogelijk overlast te veroorzaken in de natuurgebieden. 
De TC Heerde, de organisator van de Boverhoff Veld Toer Tocht, vraagt haar deelnemers dan ook nadrukkelijk om kennis te nemen van gedrags- en veiligheidsregels en die na te leven. In de startlocatie hangen posters en worden kaartjes uitgedeeld met de Gedragscode Mountainbike (zie bijlage), tevens is de gedragscode gepubliceerd op deze website. Mede ter handhaving hiervan, zijn er tijdens de tocht op de diverse routes tien tochtbegeleiders aanwezig.
In de week na het evenement wordt de route nogmaals nagereden om eventueel achtergebleven materialen alsnog op te pikken. Als start/finish locatie wordt er gebruik gemaakt van de faciliteiten van de v.v. Heerde. Deze locatie beschikt over goede sanitaire voorzieningen.

De beoefening van de ATB sport is niet zonder gevaren. Een veiligheidsgarantie van 100% kan niet gegarandeerd worden. Wel heeft de TC Heerde een zorgplicht en neemt hierin verantwoordelijkheid door het nemen van maatregelen die in het belang van de veiligheid van de deelnemers, overige recreanten en natuurgebieden zijn. Dat neemt niet weg dat deelnemers op volstrekt eigen risico de tocht rijden.

De route (met afsplitsingen/samenvoegingen voor 30 – 50 – 60 – 75 km) loopt voornamelijk rechtsom en is verdeeld in zones, voorzien van letters, van 5 kilometer. Een kaart voorzien van zones is aanwezig bij de start, bij de 3 verzorgingsposten en in de calamiteiten wagen. Er is een telefoonlijst met telefoonnummers van o.a. boswachters, alarmnummers en vrijwilligers. De deelnemers worden bij de startlocatie gewezen op de noodzaak van het dragen van een valhelm en worden gewezen op de ATB gedragscode door middel van posters en kaartjes (wordt ook vermeld op de website).

Het Rode Kruis Heerde, Gemeente Heerde, politie, vergunningverleners en alle vrijwilligers zijn op de hoogte gesteld van het Veiligheidsplan. Tevens wordt het Veiligheidsplan op de website gepubliceerd (https://tcheerde.nl/tochten/bvtt/bvtt-veiligheidsplan/).

Communicatie

De evenementen worden aangekondigd in artikelen in de lokale pers, website, landelijke NTFU website, moderne media, posters etc. Dit uiteraard vanuit PR overwegingen maar ook om overige bosgebruikers en omwonenden van de v.v. Heerde attent te maken op het evenement.

Ambulance aanrijroutes

De tocht gaat door een vrijwel aaneengesloten gebied met bos. Hier kleven nadelen aan in geval van calamiteiten omdat de locatie van gestrande deelnemers problemen kan geven. In het noorden wordt de 75 km route doorsneden door de Molenweg en in het zuiden door de Dellenweg.
De routes zijn ingedeeld in zones van 5 kilometer lengte, zodat door middel van het benoemen van de zone waarin iemand zich bevindt, kan worden doorgegeven waar hulp nodig is.
De 16 zones zijn opgedeeld in 5 sectoren. Tijdens de tocht wordt elk van de 5 sectoren bemand door 2 tochtbegeleiders die binnen hun sector blijven en gedurende de tocht hulp kunnen verlenen in geval van calamiteit. De tochtbegeleiders zijn op de hoogte van het veiligheidsplan en beschikken over routekennis en warmhouddekens.

Zone indeling

Zone ABCD: het gedeelte vanaf de Start naar het gebied rond het Heerderstrand tot aan de Verzorgingspost ‘Heerderstrand’ aan de Kamperweg.

Zone MNOP: de zuidelijke zone onder de Elburgerweg met de Verzorgingspost ‘Ossenstal’, de Haelberg en het Pluizenmeer.

Zone EFG: De westelijke zone.

Zone HI: de noordelijke zone met de Verzorgingspost ´Ennerveld’, bij en over de Molenweg.

Zone JKL: de oostelijke zone retour naar de finish bij de v.v. Heerde.

Gevaarlijke oversteekplaatsen

De start/finish locatie aan de Veldweg: heeft een ingang die tevens uitgang is. De start-finish wordt duidelijk aangegeven door een NTFU boog over de weg. De buitenmaten van de boog zijn (breedte x hoogte) 8 meter x 5,1 meter (inclusief pilaren). De binnenmaten zijn (b x h) 5,8 meter x 4,2 meter. De weg (Veldweg) is normaal niet verkeersdruk. Gezien de tijdelijke (deelnemer-) drukte bij en de onoverzichtelijke situatie van deze locatie, door inkomende en uitrijdende fietsers, worden er op dit punt 2 tochtbegeleiders ingezet.

Oversteekplaats 1 (Kamperweg): oversteek is gevaarlijk. Drukke 80 km weg van Heerde naar A50. Hier worden verkeersregelaars ingezet.

Oversteekplaats 2 (Elburgerweg): oversteek is relatief gevaarlijk daar de deelnemers uit een vlak, snel en onoverzichtelijk fietspad de 60 km weg recht oversteken. Dit punt wordt voorzien van verkeersregelaars.

Oversteekplaats 3 (Dellenweg): oversteek is relatief ongevaarlijk. Bewust is er voor gekozen om de route niet via de oversteek voor het Princess Hotel te laten lopen om de ingang/uitgang van dit hotel te vermijden en tevens de drukte van het parkeerterrein bij het Hertenkamp te ontlopen. Deelnemers rijden eerst parallel met eventueel aanwezig verkeer en steken dan pas over. Geen verkeersregelaars.

Oversteekplaats 4 (Dellenweg): hier zit een chicane in de route om de vaart eruit te halen. Oversteekplaats is overzichtelijk. Hier is minder autoverkeer dan bij oversteekplaats 3. Geen verkeersregelaars nodig.

Oversteekplaats 5 (Elburgerweg): oversteek is recht over de weg.

Oversteekplaats 6 (Kamperweg): oversteek is gevaarlijk. Drukke 80 km weg van Heerde naar A50. Omdat vanuit het zuiden de Kamperweg een flauwe maar onoverzichtelijke bocht maakt, is oversteekplaats 6 enkele honderden meters naar het noorden verplaatst. Hier worden verkeersregelaars ingezet.

Oversteekplaats 7 (Molenweg): in het noordelijk segment HI, worden geen verkeersregelaars ingezet, de weg is niet verkeersdruk en is overzichtelijk. Bovendien is de ATB route zelf niet druk, daar alleen de deelnemers van de 75 kilometer en 60 kilometer routes deze weg oversteken.

Oversteekplaats 8 (Molenweg): De aanrijroute naar de weg is aflopend, waardoor er een hoge aanrijsnelheid kan ontstaan. De slagboom is echter daar dicht en de deelnemers worden daar geattendeerd door waarschuwingstekens op een gevaarlijke oversteek. Geen verkeersregelaars nodig.

Voertuig voor bijstand bij calamiteiten

Er is een bus beschikbaar voor hulp bij calamiteiten. De bemanning heeft kennis van reparatie en EHBO. In de wagen is een routekaart aanwezig.

EHBO

Drie medewerkers van de EHBO Heerde zijn tijdens het evenement aanwezig. Eén EHBO’er bevindt zich bij de start locatie en de overige twee bij de verzorgingspost “Heerderstrand”.

Mobiel nummer leiding startbureau TC Heerde:                 (06) 51 913 177
Algemeen alarmnummer organisatie:                                   (0578) 69 12 98

De commissie BVTT van de TC Heerde