1e Woensdag van de maand

1e Woensdag van de maand

Attentie!
Attentie!

Op de ledenvergadering dit voorjaar hebben we besproken, dat we op elke 1e woensdag van de maand elkaar kunnen ontmoeten bij de Spikke vanaf 20.30 uur.

We hebben inmiddels drie 1e woensdagen van de maand na de ledenvergadering gehad. Het heeft nog niet geleid tot een massale opkomst. Daarom willen wij jullie deze gelegenheid nogmaals onder de aandacht brengen. Kom op de 1e woensdag van de maand juli; dit is 3 juli! Het eerste drankje is op kosten van de club. Het zou mooi zijn als het kan uitgroeien tot een podium om te weten te komen welke wensen er zijn binnen de fietsgroepen in de vereniging. Gezellig, maar ook informatief naar elkaar toe.

Graag tot 3 juli 2013 of anders natuurlijk bij een andere (fiets)gelegenheid van onze vereniging.

Het bestuur,

Pieter, Hans, Peter, Arjan en Koos.

Reacties zijn gesloten.