Gedragscode Racefiets

Gedragscode Racefiets

Voor Jumbo Heerde Veluwes Mooiste (JHVM) zijn alle vergunningen verleend mits we allerlei voorzorgsmaatregelen treffen. Een van die voorzorgsmaatregelen is de deelnemers te wijzen op veiligheids- en gedragsregels en hen te vragen die te respecteren. De organisatie van Jumbo Heerde Veluwes Mooiste vraagt haar deelnemers dan ook nadrukkelijk om kennis te nemen van onderstaaande gedrags- en veiligheidsregels en die na te leven.

Het dragen van een helm is verplicht om deel te mogen nemen op de racefiets!

DE JHVM is een toertocht, geen wedstrijd. Zorg dat de medemens net zo van hun dag geniet als wij. Geef de racefietser geen slechte naam.