Van de commissie en het bestuur

Van de commissie en het bestuur

Attentie!
Attentie!

De opkomst van de afgelopen RaboVeldToerTocht met 174 deelnemers was minder dan verwacht. Omstandigheden, die we niet in de hand hebben, hebben vast een belangrijke rol hierbij gespeeld. We hebben dus geen financiële winst maar verlies geleden. Jammer van het verlies, maar het doorgaan van de tocht is belangrijker dan het eenmalige negatieve financiële resultaat.

De controleur van de NTFU was uitermate positief over organisatie, route bepijling, veiligheid en service verlening. Het uiteindelijk resultaat is aan de NTFU maar we zullen minimaal onze twee sterren status handhaven. Dat is dan het goede nieuws.

Er is 1 deelnemer, afkomstig uit Oene door ons naar de eerste hulp afdeling van het Isala ziekenhuis gebracht. Helaas heeft hij een enkelbreuk opgelopen. We wensen Albert de Graaf uit Oene alle beterschap toe!

Een van onze vrijwilligers heeft een halve dag geholpen bij de verzorgingspost “Heerderstrand”. Hij is dik boven de 80 jaar en als hij, na gedane zaken, bij de kantine van de v.v. Heerde arriveert, is hij door en door koud. “Voel mijn handen eens”, zegt hij. Ja, het klopt: steenkoud. Hij laat overigens geen klacht op wat, of op wie dan ook horen. Hierin is hij een voorbeeld voor velen onder ons en voor een hele stapel jongere generaties.
“Toch heb ik vandaag genoten” vervolgt hij “en volgens mij de deelnemers ook”.  Misschien raakt hij met die paar simpele woorden ook wel de kern van waarom wij fietsen en lid zijn van een vereniging. “Genieten” en als je ook nog wat kunt bijdragen aan het genieten van een ander, dan ben je heel aardig op weg.

Tenslotte: de commissie RVTT en het bestuur willen hierbij nadrukkelijk alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet! Zonder vrijwilligers geen toertocht en zonder toertocht geen vereniging.

En in november 2015 zijn we terug met nieuwe routes,

De commissie RVTT en het bestuur van de TC Heerde

2015-02-21 13.11.41
Albert de Graaf
Reacties zijn gesloten.