Nieuws uit de C-groep

Nieuws uit de C-groep

COp Woensdag 18 februari hebben de rijders van de C groep onder het genot van koffie met appelgebak de voorstellen voor het fietsseizoen 2015 doorgesproken. 

De trainingsritten op maandag en woensdag starten niet om 13.30 uur maar om 13.00 uur. Het vertrek is vanaf Café-restaurant ‘de Spikke’ aan de stationsstraat te Heerde. Te beginnen op woensdag 25 februari.
Het voorstel is om een keer per maand een wat langere tocht te rijden op de woensdag of de zaterdag (nadere informatie hierover volgt nog). De C-groep neemt deel aan het Jaarprogramma en wel de openingsrit en afsluitingsrit op 28 maart en 26 september 2015.

Ook externen, zowel dames als heren, die belangstelling hebben en een keer in de week een “rondje” willen fietsen zijn van harte welkom. De gemiddelde snelheid is plus minus 23 km per uur.

Namens de C groep van de TC Heerde

Tiemen Bijsterbosch

Reacties zijn gesloten.