Bedankt!

Bedankt!

facebook3Een veldtoertocht en stormachtige wind voorzien van windstoten, zijn twee grootheden die niet goed bij elkaar passen. Aan de ene kant wil je graag dat het evenement doorgaat omdat er veel werk verricht is, werk dat je graag wilt verzilveren en aan de andere kant wil je voorkomen dat deelnemers en vrijwilligers in onplezierige en eventueel gevaarlijke situaties terecht komen. De beoefening van de ATB sport is nooit zonder gevaren en natuurlijk rijden de deelnemers op eigen risico in het bos maar als vereniging heb je wel een zorgplicht op je te nemen. Wat is dan wijsheid…..?

En daar sta je dan als commissieleden op een winderige vrijdagmorgen naar de woest heen en weer bewegende bomen en de KNMI app te turen en bij elkaar af te tasten hoe ieder er in staat. We kunnen de hele wereld raadplegen: de NTFU, het KNMI, de boswachter en Yomanda maar uiteindelijk moeten we toch zelf, als commissie, de beslissing nemen. Dat doet echt niemand voor ons. En het is werkelijk waar: de beste stuurlui staan altijd echt aan de wal!

Na alle argumenten uitgewisseld te hebben (waarbij ieders mening gerespecteerd werd!) ontstond er een gelijke stand, een patstelling, die vakkundig door de voorzitter van de commissie doorbroken werd (daar zijn voorzitters voor): cancellen! Maar dan?

Vrijwilligers moeten worden afgemeld, de EHBO en de fietsenmaker gecontact, de hekwerken mogen bij gemeentewerken blijven, er moet onderdak gevonden worden voor 1000 krentenbollen,  de NTFU boog gecanceld, de dixie afgemeld, de website aangepast, Twitter, Facebook ingezet, afspreken dat we zaterdagmorgen deelnemers die de afgelasting niet meegekregen hebben gaan opvangen, etc. Niet leuk.
Maar dan het positieve: van de voetbal vereniging Heerde vernemen we binnen 5 minuten dat verschuiving naar 24 jnauri mogelijk is. De boseigenaren, Staatsbosbeheer, het Geldersch Landschap en de RGV bad en zweminrichtingen reageren binnen het uur positief op het verzoek om op 24 januari de veldtoertocht te laten plaatsvinden. De toertochtcoördinator van de NTFU fiatteert ook snel en past de datum op haar website aan. Geen bureaucratische organisaties met een dikke leemlaag tussen organisatie en publiek. Geen lange bureaucratische lijnen maar vraag en antwoord dicht bij elkaar! Bedankt daarvoor!
Van de gemeente Heerde krijgen we de mededeling dat ons bericht is geregistreerd onder nummer 273631 en als we vragen hebben over de afhandeling dan moeten we het registratienummer vermelden. Nou ja……… euh……..bedankt daarvoor. Relativeren is soms een noodzakelijke kunst. Tenslotte gaat het maar om een toertocht.

Ik hoop alleen, dat als we in de toekomst werkelijk serieuze en werkelijk dringende vragen hebben, gericht aan de overheid, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, we als burgers iets meer horen dan een ‘registratienummer’……….

Reacties zijn gesloten.