Archief van
Categorie: Attentie!

Koos Schakelaar

Koos Schakelaar

Attentie!
Attentie!

Wat zijn we met iets goeds bezig binnen de club. Sinds maart 2013 heb ik me kandidaat gesteld voor een rol binnen het bestuur. De club stond op de rand van de afgrond. Toch is er een bestuur gevormd en daar mocht ik deel van uitmaken. Vanaf het begin klikte het. Zo af en toe zetten we elkaar scherp en durven we als grote mannen elkaar feedback te geven en te ontvangen. In mijn beleving heeft de club potentieel om een grote gezonde club te worden. Hiervoor moet wel het een en ander gebeuren.

Ondanks dat ik het leuk vind om deel uit te maken van het bestuur, heb ik besloten te stoppen. Dit om persoonlijke redenen. Dit heeft dus niets te maken met de personen in het bestuur of de club zelf. Het past nu even niet deze job erbij te hebben.

Ik wens het bestuur veel succes toe. “Het is een goed stel.”

Heb je oren naar de plek die ik achterlaat, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Ik blijf natuurlijk wel actief lid van deze fantastische club.

Groet, Koos

Afsluiting seizoen en nieuwe kleding

Afsluiting seizoen en nieuwe kleding

Attentie!
Attentie!

Beste leden van toerclub Heerde,

Ik breng graag de volgende data onder jullie aandacht:

 Zaterdag 27 september: afsluiting seizoen

De wegfietsers rijden in hun eigen groepen een route, uitgezet door de groepsleiders. We starten gezamenlijk om 8.30 u. bij de Spikke.
De atb-ers (jeugd en volwassenen) vertrekken om 10.30 u. vanaf sporthal ’t Olde Veld in Wapenveld.
Om 12.30 u. treffen we elkaar bij de Hekserie in Wapenveld voor een gezamenlijke afsluitende lunch.

Woensdag 24 september en donderdag 2 oktober: pasrondes nieuwe kledinglijn

Zoals bekend uit de nieuwsbrief en het clubblad, en te zien op de website, stappen we over op een nieuwe kledinglijn.
Op beide genoemde dagen ben je welkom om te komen passen en te bestellen, tussen 19.30 en 21.00 u. in het clubgebouw van voetbalvereniging Heerde (sportpark Molenbeek, Veldweg).

Graag tot ziens!

namens het bestuur,

Hans Tabak, secretaris.

Joop Wiederhold

Joop Wiederhold

Joop-oktJoop Wiederhold is (inmiddels al enige tijd geleden) bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van de TC Heerde. Joop zal de ATB zaken van zowel de volwassenen als van de jeugd behartigen. Het bestuur is met het toetreden van Joop voltallig en op volledige sterkte.

Het behoeft geen betoog dat we hier bijzonder gelukkig mee zijn.

Het bestuur

Jean Nelissen Classic

Jean Nelissen Classic

Attentie!
Attentie!

Beste clubleden,

zoals bekend zal zijn, vertrekt vrijdagmiddag 23 mei een groepje leden van TC Heerde naar Vianden in Luxemburg om daar zaterdag 24 mei de Jean Nelissen Classic (tegenwoordig Luxemburg Classic geheten) te gaan rijden (165 km), een mooie sportieve uitdaging. Er is nog 1 plek over. Eigen bijdrage: € 125,- inclusief reis- en overnachting. Bel of mail even met Hans als je belangstelling hebt!

Het bestuur

Bedankt

Bedankt

Attentie!
Attentie!

We hebben een cheque van 732,- euro mogen ontvangen van (onze sponsor) Rabobank Noord Veluwe uit het Clubkas Fonds. Met dit Fonds konden leden van de Rabobank Noord Veluwe een bedrag aan ons doneren. Dit bedrag komt ons uitermate goed uit in een jaar waarin de clubkleding vernieuwd gaat worden!
Het bestuur dankt de Rabobank Noord Veluwe en alle leden en niet-leden die dit prachtige bedrag mogelijk hebben gemaakt!

Het bestuur

2014-04-17 09.42.33

Foutief jaartal op afboeking contributie

Foutief jaartal op afboeking contributie

Attentie!
Attentie!

De contributie 2014 van de leden is onlangs afgeboekt. Er is echter een fout in de omschrijving van de afboeking geslopen. Er stond nog in een systeemveld het jaar 2013. Nu staat er, ten onrechte, bij de omschrijving op het afschrift: “contributie 2013”. Dit moet vanzelfsprekend “contributie 2014” zijn. De bedragen zijn overigens wel correct. Verontschuldigingen voor deze fout.
Het bestuur

Woest blij

Woest blij

Attentie!
Attentie!

De Nederlandse Toer Fiets Unie heeft de veldtoertochten van de TC Heerde een kwaliteit Ster toegekend. Het bestuur van de TC Heerde is hier woest blij mee. Niet alleen omdat het behalen van een Ster aangeeft dat het evenement kwalitatief een hoger niveau bereikt heeft, maar vooral omdat het behalen van een Ster aangeeft dat “het leeft” binnen de vereniging en er inzet en passie is van de leden. Het bestuur dankt allereerst de leden van de Commissie RVTT en alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Immers, zonder actieve leden die de vereniging samen dragen komen we niet ver.

Ook willen we nadrukkelijk onze sponsoren bedanken die deze veldtoertocht mede mogelijk hebben gemaakt: Rabo Bank Noord Veluwe, Berghorst autoschade bedrijf, Dickhof rijwielen uit Oosterwolde en Dijkstra bedrijfsauto’s: zeer bedankt!

Voetbalvereniging Heerde

Voetbalvereniging Heerde

Attentie!
Attentie!

Het bestuur heeft onlangs met het bestuur van de voetbalvereniging Heerde overleg gehad. De uitkomst van dat overleg is dat we gebruik mogen maken van een geschikte (beneden-) ruimte van de voetbalvereniging voor de materiaalopslag. De ruimte mag aangepast worden aan de eisen van correcte opslag. Tevens mogen we, tegen een schappelijke vergoeding, gebruik maken van de vergaderruimte van de voetbalvereniging voor vergaderingen van bestuur en commissies. We zijn het bestuur van de v.v. Heerde zeer erkentelijk voor de geboden oplossingen en de collegiale opstelling.

Het bestuur

Materiaal beheerder

Materiaal beheerder

Attentie!
Attentie!

We zijn ontzettend blij dat we binnen de vereniging een nieuwe materiaal beheerder hebben: Gerrit van Gelder heeft aangegeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Heel fijn dat we weer een lastige vacature hebben kunnen opvullen. Bedankt Gerrit!

Het bestuur