Voetbalvereniging Heerde

Voetbalvereniging Heerde

Attentie!
Attentie!

Het bestuur heeft onlangs met het bestuur van de voetbalvereniging Heerde overleg gehad. De uitkomst van dat overleg is dat we gebruik mogen maken van een geschikte (beneden-) ruimte van de voetbalvereniging voor de materiaalopslag. De ruimte mag aangepast worden aan de eisen van correcte opslag. Tevens mogen we, tegen een schappelijke vergoeding, gebruik maken van de vergaderruimte van de voetbalvereniging voor vergaderingen van bestuur en commissies. We zijn het bestuur van de v.v. Heerde zeer erkentelijk voor de geboden oplossingen en de collegiale opstelling.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.