Evaluatie commissie RVTT seizoen 2013/2014

Evaluatie commissie RVTT seizoen 2013/2014

Flyer RVTT nov 2014De commissie RaboVeldToerTocht heeft het seizoen 2013/2014 op 12 februari 2014 geëvalueerd. Het was voor commissielid Jan Jonker de laatste vergadering daar hij de commissie gaat verlaten. Jan heeft uitdrukkelijk aangegeven dat hij, ook buiten de commissie, open staat voor RVTT activiteiten. De commissie wil hem, ook hier via de website, bedanken voor zijn inspanningen en die waren niet gering!

In de loop van 2013 en begin januari 2014 zijn er door de commissie een aantal vernieuwingen besproken en ingevoerd:

  1. Er is een NTFU boog opgezet als start/finish. Dit om de ‘zichtbaarheid’ te verhogen maar ook om de uitstraling van het evenement te vergroten.
  2. Er is een fotograaf ingehuurd, waardoor deelnemers gratis een, bij het Heerderstrand genomen, actiefoto kunnen downloaden. Daarnaast verzorgde de organisatie enige internet reclame voor de RVTT.
  3. In de kantine zijn de in de ochtend genomen foto’s gepresenteerd in de kantine. Dit verliep in januari 2014 door technische problemen overigens niet vlekkeloos.
  4. Er is een dixie toilet geplaatst bij verzorgingspost Heerderstrand. Dit vooral om de deelnemende dames ten dienst te zijn.
  5. De routekaarten zijn vernieuwd en in de kantine is een groot formaat routekaart getoond ten behoeve van de deelnemers.
  6. Er is door de commissie een gedetailleerd organisatieschema met taakverdeling gemaakt.
  7. De commissie is in de loop van 2013 gaan vergaderen in een neutrale vergaderlocatie en niet meer in een privésituatie.
  8. Er is in november 2013 een NTFU ster aangevraagd en door de NTFU begin januari 2014 toegekend.

In november 2014, tijdens de volgende Veldtoertocht, zullen we de toegekende ster na controle van de NTFU trachten te handhaven en zijn we van plan te gaan voor een tweede ster.  Ook willen we de veiligheid verhogen en de bijpassende maatregelen willen we verwerken in een te maken veiligheidsplan. Tevens willen we aansturing en organisatie van het evenement versterken en overwegen we na het komende seizoen een marathon afstand in te voegen.

Bovenal hopen we gebruik te kunnen blijven maken van de inzet van onze vrijwilligers, net zoals we dat afgelopen seizoen konden! Waarvoor nogmaals dank.

ntfu boog 2

Reacties zijn gesloten.