Maatschappelijk verantwoord verenigen

Maatschappelijk verantwoord verenigen

mvoMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf niet alleen waarde hecht aan eigen economisch belang (winst) maar ook belang hecht aan ecologische (het milieu) en sociale (mensen) belangen. Maar als er maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat, bestaat er ook maatschappelijk verantwoord verenigen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt in dat bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen: economische, ecologische en sociale belangen. Het is een reactie op de cultuur van winstfixatie ten koste van alles en vormt een tegenwicht tegen de graaicultuur bij bedrijven, waarin eigenbelang, ten koste van anderen, richtinggevend is.

Ook wij, als vereniging en leden van de vereniging, hebben vrijwel dezelfde keuzemogelijkheden als een ondernemer. We hebben de keus uit onverschillig staan t.o.v. milieu belangen of je best doen om het milieu tijdens onze toertochten zo veel mogelijk te ontzien. Dit door bijvoorbeeld deelnemers aan onze toertochten te wijzen op gedragsregels, zoals laat geen rommel achter. Of door te trachten het veiligheidsniveau van onze evenementen te verhogen in het belang van de gezondheid van deelnemers. Op sociaal gebied hebben we zelfs heel veel keus: we kunnen als eerste boven op die berg willen aankomen (let wel: is niets op tegen want sport is nou eenmaal ook competitie) maar we kunnen ook zo nu en dan diegene omhoog helpen die het moeilijk heeft. We kunnen het vrijwilligerswerk overlaten aan anderen of we kunnen zelf ook eens de handen uit de mouwen steken. We kunnen investeren in de “roddelcultuur” maar we kunnen het ook eerlijk en open doen. We kunnen mensen steunen die het fysiek wat minder getroffen hebben dan wij (De Rode Beer), of we kunnen vooral gaan voor eigen belang. We kunnen…………nou ja zo veel……..
Als bestuur kunnen we trachten aan dit proces richting te geven of het kan ons volledig onverschillig laten, lekker makkelijk. Keus zat.

Tja……… maatschappelijk  verantwoord verenigen……..

Reacties zijn gesloten.