Stip op de Horizon

Stip op de Horizon

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100In het bestuur  is de afgelopen maanden veel gesproken over de toekomst van de vereniging. Deze gesprekken zijn uitgemond in een meerjarenplan dat de periode 2013 – 2016 beslaat. Een meerjarenplan dat we “Stip op de Horizon” genoemd hebben. 

 

Een stip op de horizon: iets dat steeds verder van ons verwijderd raakt en kleiner wordt of juist iets dat dichterbij komt en steeds groter wordt?

Het zal duidelijk zijn dat we als bestuur dit laatste bedoelen. Onze toerclub verdient het niet om achter de horizon te verdwijnen, maar heeft een toekomst die we met dit meerjarenplan proberen te schetsen.

In dit plan geven we als bestuur aan wat er gedaan zou moeten worden om onze vereniging uit te laten groeien tot een vitale club. Het bestuur heeft een analyse gemaakt van de huidige situatie en vervolgens vandaar uit keuzes gemaakt. De inbreng van de leden vinden we onmisbaar . Wij vormen immers met elkaar de TCH.

We kiezen voor een verspreiding en bespreking van het meerjarenplan in een aantal stappen. De eerste groep die we het voorleggen zijn de begeleiders van de verschillende groepen.  De eerste reacties kunnen dan gegeven worden in de evaluatievergadering van het seizoen in november. In deze bespreking gaat het niet om de details, maar om globale vragen: delen jullie onze analyse, vergeten we iets, zijn we met dit document op de goede weg?

Tegelijkertijd verspreiden we het document onder een aantal leden die op welke manier dan ook betrokken zijn (geweest) bij het beleid van de club (De Wijze Mannen) . Zij kunnen op persoonlijke titel reageren bij het bestuur. Hier verwachten we naast de bovengenoemde reactie, ook meer gedetailleerde opmerkingen en kritiekpunten.

Nadat we deze reacties verwerkt hebben, ontstaat de versie die we aanbieden aan de leden in de jaarvergadering.

We zien allemaal de stip op de horizon. We rijden naar de stippen toe en het worden bolletjes. Als we met elkaar genoeg bolletjes hebben, rijden we zomaar met elkaar in die felbegeerde trui: het symbool van de club die als beste de weg omhoog gevonden heeft.

Namens het bestuur,

Pieter Steenbergen

Reacties zijn gesloten.