Lente

Lente

Afgelopen zondag stonden we op een heuvel op het mooiste stukje hei van Nederland. Uitkijkend over deze wonderschone, sprankelende omgeving merkte ik in de richting van mijn ATB makkers op, dat we getuige waren van de geboorte van de lente.

Een aantal jaren geleden stond ik met een goede vriend op diezelfde feeërieke plek en ongeveer in dezelfde periode. Een aan kracht gewonnen zon scheen weldadig op ons gezicht. De natuur kleurde al een beetje waardoor het winters grijs plotseling aan het oplossen was. Het kleine meertje in de verte spiegelde in het nieuwe licht helderder dan voorheen. Zelfs de muziek van de vogels klonk anders; lichter en vrolijker. Ik merkte op dat de Lentefee nu echt gekomen was en poëtisch als ik ben, voegde ik er aan toe dat zij nu dronken van geluk ronddanste op de hei vlak voor ons. Mijn makker bedacht zich geen moment en rende een paar meter de hei op. Hij tackelde ogenschijnlijk iets, als een volleerd quarterback van een Amerikaans footballteam en maakte een paar bewegingen die hem in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een reprimande van de zedenpolitie opgeleverd zou hebben. Grinnekend liep hij weer terug.

Lachend suisden we de heuvel af maar dat lachen verging ons binnen 5 minuten. Een geweldige regenbui barstte boven ons los en begeleidde ons, vergezeld van donder, bliksem en striemende hagel, helemaal naar huis. Ik heb die middag zeker een uur in bad gelegen om maar een beetje warm te worden. Mijn beklagenswaardige makker heeft anderhalve week stevig geleden aan een ernstige verkoudheid, grenzend aan een serieuze longontsteking. Vanaf die tijd was hij “de oude” niet meer (of eigenlijk juist wel)!

Vanaf die tijd weet ik dat de Lentefee niet met zich laat spotten. Dus, Lente wilt u snel komen en voorlopig niet meer weg gaan? Wij van de TC Heerde hebben namelijk machtig veel zin is een lekker seizoen 2017. We willen aan de slag en…….. we zullen ons gedragen.

Pieter in the USA

Pieter in the USA

Ex-voorzitter Pieter maakt in de maanden april en mei een fietstocht in de USA van kust naar kust. Hieronder volgt zijn intro tekst. Mocht je Pieter willen volgen op zijn unieke reis, volg hem dan op deze webiste  steeboon.nl/blog . We wensen Pieter een veilige en leerzame reis en good experience!

“Jaren geleden ontstond het idee om een keer een lange tocht op de fiets te maken. Na twee bezoeken aan de VS werd de bestemming eigenlijk vanzelf ingevuld: een tocht van kust naar kust in de VS. Na wat zoekwerk kwam ik terecht bij de organisator: Trans-America Cycling. Larry Love, oud docent geschiedenis, is vorig jaar begonnen met het aanbieden van deze tocht.

Ik ga proberen elke dag een kort verslagje te schrijven met als thema’s:
– de route van die dag
– mijn reisgezelschap
– het zuiden van de VS

De dagbeschrijvingen maak ik steeds op een nieuwe pagina. Verder is er een overzichtskaartje van de hele route.

Ik denk niet dat ik tijdens de tocht veel tijd zal nemen/hebben om op reacties te reageren, maar de site biedt de mogelijkheid om een reactie achter te laten. De verslagjes zijn in eerste instantie bedoeld om de indrukken van de reis voor mijzelf vast te leggen, maar ik hoop dat het voor mijn volgers interessant genoeg is om op deze manier af en toe een stukje met me mee te reizen”.

De Primavera

De Primavera

door Harm uut’t Darp

Harm uut’t Darp hef de trapmechine weer van stal ehaald, noe ut zunnegien weer lãkker warm begint te schienn. Veurege weeke was ut dan zovârre: Ut mös en zöl gebeurn. Niks gin veurbereiding of ampâttegheid: Fietskleding an, lüch in de bänties en trampm mar.

Marja, Harm was nog geen tien telln van huus of, en leup toen al teegn iets an. Noeja, ik waere wat kâts vergeetn. Ut loerdink hâk niet op de neuze zittn. Mar veur de eerste rit, mös dat dan mar zo.  Ik pedaleern olderjeekes hâd ( ha ha , geintie natuurlek…. ) oaver ’n diek naor Deevmter. Ut stááln ros van aluminium  hef een veurkeur veur die Hanzestad. Mooi dattut zo kan. Via ut Schiphol van Teuge, gung ut vedan naor Ap en Heul. Ut was alweer mooi ewes, en via ut kenaal gung Harm weer naor Darp. Dik zesteg km op de klokke vâdder kwam uule repôtter weer thuus biej Everdien. Hafoj, de konte deud mooi zeer. Mar das wenn, natuurlek. Harm gung lãkker douchn, en….. mar wat hêk noe dan an de fietspantalon met bretels hangn?? Ik waere kâts van ’t rabât: Soeze dâk benne! Harm had gewoon zien onderboxe nog an! Sjonge jonge nog an toe.  Enorme hafoj!

Ofgeloopm Zoaterdag was de Primavera van ToerClub Darp en umstreekn. Biej trûgkomst biej de Spikke, kriegt alle deelnemers een balle gehâk. Op ut allerléste moment, beslissn Harm um ok mét te fietsn. Rap de fietspantalon weer an ’t gat. Ditmaol zunder de onderboxe!! De teamfoto was net escheutn, toen Harm   de Stasjonstraotte in kwamp riejn. Mooi op tied dus, en noadat Jan uut Essn mie een gelukkeg Niejjoar had ewenst (!) gung ut circus oppad.  De A groep bestond uut 20 pedaleurs. Een béste groep, en meschien te groot, mar de technies Direkteur besloot, um toch in iene groep te fietsn. Ut was een mooie primavera, met een bonke wind. Een rondje Iesseldiek richting Deevmter (!), Twello Beemte Broekhoestland, Wenum en Góttel, met as toetje de nieje Nieje Zuudweg. Hafoj, dat nieje asfalt zoeffm heerlek vôt onder de dunne banties. Een dikke 65 km laeter was ut peleton weer trûgge biej de Spikke, woar de ToerCub de deelnemers trakteern op een béste balle gehâk een twee drankies.

Bedank TC Darp veur de veilege rit en traktasies!

Jubileumtocht 8/9 september 2017

Jubileumtocht 8/9 september 2017

Dertig clubleden hebben zich opgegeven voor deelname aan de jubileumtocht. Een verheugend mooi aantal. Het is lastig gebleken om in deze periode een dergelijk groot aantal mensen onder te brengen in een hotel. Het bleek dat spreiding over drie hotels (in Bolsward) noodzakelijk was. Wel is het zo dat er gezamenlijk gedineerd en ontbeten kan worden.

Een aantal leden hebben zich opgegeven buiten de opgave termijn (15 maart). Zij zijn geplaatst op een reservelijst daar de ervaring leert dat er meestal wel afvallers zijn. Mochten er nog meerdere spijtoptanten zijn, dan kunnen zij zich ook alsnog opgeven voor de reservelijst.

De ATB’ers gaan overigens naar Limburg.

Hieronder de deelnamelijst:

Primavera 2017

Primavera 2017

Een dikke 50 leden hebben weer de traditionele Primavera gereden. Dit onder prima weersomstandigheden. Om daarna met een bal of een patatje en een drankje  op het terras van De Spikke van de zon te genieten. Een goed begin van het seizoen 2017!

Afscheid bestuurslid Joop Wiederhold

Afscheid bestuurslid Joop Wiederhold

Joop Wiederhold heeft tijdens de Algemene ledenvergadering als Bestuurslid ATB-zaken afscheid genomen van het bestuur van de TC Heerde. Joop is 3 jaar lang bestuurslid geweest en is in zijn functie van grote waarde geweest door zijn betrokkenheid en deskundigheid. Vooral zijn inzet om het Jeugd ATB fietsen op de kaart te zetten en te houden dwingt respect af. Het bestuur zal Joop missen als een prettige en deskundige collega, we zijn hem dankbaar dat hij zich zolang heeft ingezet.

Het bestuur