Archief van
Categorie: Info

BVTT editie november 2020 geannuleerd

BVTT editie november 2020 geannuleerd

Helaas moet de TC Heerde meedelen dat ze in de huidige situatie het niet verantwoord vindt om de MTB toertocht door te laten gaan. Een tweede coronagolf, tesamen met aangehaalde en wijzigende overheidsmaatregelen, maken het organisatorisch ondoenlijk om deze tocht veilig uit te kunnen voeren.

Hopelijk verbetert de situatie en kan de BVTT van zaterdag 9 januari 2021 wel doorgang vinden.

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Bijna weer normaal

Beste leden van toerclub Heerde,

Vanaf 1 juli vervalt de 1,5-meter regel voor sporters, zo meldt de website van de NTFU. Fiets je samen, dan hoef je per 1 juli onderling geen afstand te houden. Fietsen in een groep mag dus en dat betekent dat clubritten hervat kunnen worden zoals we het gewend waren vóór de Corona crisis. Het advies voor de groepsgrootte is vervallen.

Maar, bijna weer normaal staat hierboven, er zijn nog steeds belangrijke punten om rekening mee te houden en verantwoordelijk voor te dragen:

  • Ben jij of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis en rijd niet mee.
  • De fietsgroepen moeten nog wel 1,5 meter afstand houden tot andere weggebruikers.
  • Vóór vertrek en bij terugkomst wél onderling 1,5 meter afstand houden (en natuurlijk tijdens koffiestops etc.).

Kortom, weer een flinke demarrage in de goede richting. Laten we, voor zover het van ons afhangt, ons best daarvoor blijven doen.

Met vriendelijke groet,

Hans Tabak, voorzitter.

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Update 4 juni 2020

Beste leden van toerclub Heerde,

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur van TC Heerde besloten om de clubritten weer op te starten vanaf komende zaterdag, onder leiding van de wegkapiteins. Gelet op de ontwikkelingen in de Corona situatie en de versoepelingen van de maatregelen is ons beeld dat dit mogelijk is. Vanzelfsprekend zal dit in aangepaste vorm zijn, met inachtneming van de richtlijnen van RIVM en NTFU.

Deze terugkeer uit onze TC Heerde lockdown betekent concreet het volgende:

  • Rijden in groepjes van maximaal 4, met de bekende 1,5 meter afstand, op de gebruikelijke trainingsmomenten door de week en op zaterdag.
  • De groepjes worden gevormd binnen de bestaande A-, B- en C-groepen; groepjes kunnen dezelfde route achter elkaar aan rijden met voldoende afstand ertussen.
  • We rijden natuurlijk in clubkleding.
  • Alleen meegaan als je geen klachten hebt die mogelijk duiden op Corona; dat is ieders eigen verantwoordelijkheid naar jezelf maar vooral ook naar de anderen toe.
  • Onderweg niet ‘snotteren’ enz.
  • De 1,5 meter afstand is ook van toepassing bij het verzamelen.
  • Eventueel terrasbezoek onderweg is uiteraard volgens de richtlijnen die gelden voor de horeca.

De wegkapiteins communiceren de ritten per mail/app binnen jullie groepen. Wel of niet meegaan is vanzelfsprekend een eigen beslissing op basis van hoe je zelf de Corona situatie en je persoonlijke omstandigheden daarin beoordeelt.

Als bestuur hopen we zo goed en zo kwaad als het gaat weer toerclub Heerde ‘in bedrijf’ te zijn, samen – maar verantwoord – bezig met onze sportieve fietshobby.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Heerde,

Hans Tabak, voorzitter

De jeugd rijdt weer!

De jeugd rijdt weer!

Afgelopen dinsdag heeft de jeugd het MTB fietsen weer opgepakt. Vooraf zijn er afspraken gemaakt over regels. We fietsen met maximaal 8 jongeren, houden minimaal 1,5 meter afstand en slikken de vliegen door.

Ik was benieuwd hoe het met de conditie zou zijn van de jongeren. Ook omdat zij niet meer hun dagelijkse fietsgang naar school hebben. Maar eerlijk is eerlijk, hun conditie was gelukkig niet te veel weggezakt. Bij aankomst bij de parkeerplaats van het Berghuizerbad was de training van de kaakspieren al begonnen.

Ondanks dat de jeugd onderling wel kontakt had onderhouden was er blijkbaar voldoende om bij te praten. We hebben nog kort de regels benoemd en zijn lekker op pad gegaan.

Tijdens het fietsen zijn we hier nog een keer op terug gekomen. Niet omdat het niet goed ging, maar om even aan te geven dat we nu zichtbaar zijn in de samenleving en zij naar ons zullen kijken.
Om te zien hoe wij omgaan met de nieuwe regels tijdens het sporten. Onderweg hebben we positieve reacties gekregen en dat is prettig.

We hebben een rondje over de stuwwallen gereden en naar de Haelberg gegaan. Het was bijzonder ook om te zien hoe in 2 maand de natuur zo veranderd is.
En daarna terug via de wortelpaden, sprengen, naar de Tonnetberg en uiteindelijk weer richting de Berghuizer. Het was weer lekker om op de fiets te zien.

Greetz,
MTB Jeugd

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Update 14 mei

Nieuwe richtlijnen Verantwoord Sporten

Hoopvol keken we uit naar de berichtgeving eind vorige week over de versoepeling van de Corona maatregelen voor de sport. De NTFU ging met KNWU en NOC*NSF in gesprek met de overheid om de nieuwste richtlijnen en regels te vertalen naar de fietssport. De uitkomst daarvan is het advies dat in groepjes van maximaal 4 personen mag worden gereden, met een onderlinge afstand – en afstand tot anderen – van de bekende 1,5 meter.

Helaas nog geen clubactiviteiten

Als bestuur hebben we nagedacht en besproken of we als vereniging hier iets mee kunnen. Het antwoord is negatief, de versoepeling biedt in de ogen van het bestuur te weinig kans om clubritten of andere activiteiten in een enigszins volwaardige vorm weer op te starten. Liever wachten we nog even op hopelijk een verdergaande versoepeling en bovendien geen terugslag in de hele situatie van het Corona virus.

P.S. Als je zelf in eigen groepjes gaat rijden: let dan op de richtlijnen van maximaal 4 personen en de afstand van 1,5 meter (en uiteraard geen ‘gesnotter’). Voor wie meer wil lezen zie de website van de NTFU.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans Tabak, voorzitter

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Beste leden van TC Heerde,

Geen clubritten

Ook nu weer de mededeling dat de clubactiviteiten zijn opgeschort, in ieder geval tot 20 mei. Als je buiten wilt fietsen, dan bij voorkeur solo. Het is niet toegestaan om samen met meer dan 2 personen op pad te gaan. Denk in alle gevallen aan de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, en aan de hygiëne tijdens het fietsen. Het zelf gaan fietsen, buiten clubverband, is een eigen verantwoordelijkheid. Op de websites van NTFU / Fietssport en KNWU staan richtlijnen. Houd je daar aan, en houd het gezond en veilig.

Jeugd atb

Een uitzondering op het vorenstaande is vanaf 29 april de mogelijkheid om jongeren weer te laten sporten. Hieraan zijn onder regie van de gemeente strikte voorwaarden verbonden zoals de 1,5 m afstand. Op dit moment wordt bekeken of onze jeugd atb-groep weer opgestart kan worden. Als dat lukt, ontvangen de betreffende jongeren (13 t/m 18 jaar) en hun ouders hierover bericht.

Toertocht augustus vervalt

Traditiegetrouw is er bijna 40 jaar op de eerste zaterdag van augustus de toertocht van TC Heerde voor deelnemers uit de rest van Nederland (en soms zelfs daarbuiten). Dat zou dit keer op 1 augustus zijn, onder de nieuwe naam Jumbo Heerde Veluwes Mooiste (JHVM). Maar daar is een streep doorheen gezet, voor het eerst in de clubhistorie. Tot 1 september mogen geen evenementen worden georganiseerd, zoals dat is bepaald in de (nood)regelgeving voor de bestrijding van het Corona virus. Het bestuur heeft besloten om voorlopig niet naar een nieuwe datum te kijken, de ontwikkelingen in deze crisis zijn daarvoor te onzeker. En als er al weer in groepen gereden mag gaan worden, is het nog de vraag hoe dat dan met veel deelnemers aan de toertocht vormgegeven zou moeten worden.

Koop lokaal en denk aan onze adverteerders

Ook economisch is er tegenslag in deze crisissituatie. Daarom de oproep: koop lokaal, koop bij onze adverteerders! Zij zijn trouw in het ondersteunen van onze vereniging, laten wij dat belonen door bij hen te kopen.

Tenslotte

Het is al met al een moeilijk verenigingsjaar aan het worden, met de nodige onduidelijkheid over het voortduren van de situatie van allerlei beperkingen en de consequenties daarvan. In de contacten met leden valt mij iets op: het samen bezig zijn met de fietssport wordt gemist, de vereniging wordt gemist. En dat is, misschien vreemd gezegd, een positief signaal: TC Heerde doet er toe, de vereniging is er niet voor niets. Met deze constatering hopen we, dat samen de lange weg in deze crisis toch figuurlijk wat korter wordt.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Heerde,

Hans Tabak, voorzitter

COVID19 – Update

COVID19 – Update

Tijdelijk gesloten wegens Corona virus

Beste leden van TC Heerde,

Zoals eerder is gemaild, volgt het bestuur van TC Heerde het advies van koepelorganisatie NTFU over de clubactiviteiten in deze tijd van het Corona virus. De adviezen van de NTFU zijn gebaseerd op de richtlijnen en voorschriften van de overheid.

De periode van opschorten van alle clubactiviteiten is verlengd in ieder geval tot en met 28 april. Over de periode daarna, op dit moment tot 1 juni, volgt te zijner tijd informatie

Als je buiten wilt fietsen, dan bij voorkeur solo. Het is niet toegestaan om met meer dan 3 personen op pad te gaan. Denk in alle gevallen aan de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen.

Het zelf gaan fietsen, buiten clubverband, is een eigen verantwoordelijkheid. Op de websites van NTFU / Fietssport en KNWU staan richtlijnen. Houd het gezond en veilig.

Met vriendelijke groet en tot in betere clubtijden,

namens het bestuur van TC Heerde,
Hans Tabak, voorzitter

COVID-19

COVID-19

Beste leden van TC Heerde,

De recente ontwikkelingen in de situatie van het Corona virus, die jullie bekend zullen zijn vanuit de media, maken dat het bestuur het volgende besluit heeft genomen, met onmiddellijke ingang (in ieder geval tot en met 31 maart) zijn er vanuit de verenging geen clubritten of andere activiteiten. De lezing van 20 maart vervalt.

WHO names Coronavirus as Covid 19

Hiermee volgen wij het advies van de NTFU:
“Het kabinet heeft opgeroepen sociale contacten sterk te verminderen. Wij ondersteunen deze oproep en vragen verenigingen om clubbijeenkomsten zoals ritten, trainingen, vergaderingen en vieringen tot en met 31 maart af te gelasten.”

Ondanks dat wij in de buitenlucht onze sport beoefenen en niet in heel grote groepen bij elkaar zijn, is het doorgaan van onze ritten en activiteiten niet absoluut noodzakelijk, het is een vrijetijdsbesteding. Daarom volgt het bestuur het advies van de NTFU, ook met het oog op de aansprakelijkheid in geval van een incident.

Ik verzoek jullie vriendelijk dit besluit te respecteren en spreek de wens uit, dat wij op hopelijk korte termijn in een gezonde omgeving weer samen op de fiets kunnen stappen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Heerde,

Hans Tabak, voorzitter

Sponsor nieuws

Sponsor nieuws

We hebben goed nieuws rondom de sponsoren. Als eerste heeft Dickhof Rijwielen Oosterwolde zijn contract met onze club verlengd met 5 jaar.
Zo verzorgt Dickhof technische assistentie bij de tochten die door ons zijn georganiseerd en beheert het onze kledingvoorraad. Ook ontvangen de leden korting bij aankopen in de winkel. Op ons shirt zal Dickhof rijwielen Oosterwolde opnieuw een prominente plaats krijgen.

Als tweede hebben we een nieuwe sponsor vastgelegd. Jumbo Brinkman Heerde zal ons minimaal de komende 5 jaar ondersteunen.
Gilbert Brinkman geeft aan dat hij graag de naam van zijn winkel wil verbinden aan een vereniging die een positieve uitstraling heeft. Bij een toerclub horen woorden als gezond, vriendelijk en niet-agressief.
Gelukkig voor de club wijken de Jumbo geel/zwart kleuren niet teveel af van het huidige tenue.
Ook zal de naam van de RVM wijzigen in Jumbo Heerde Veluwes Mooiste.

En als klap op de vuurpijl hebben we een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Boverhoff Sloopwerken.
Boverhoff behoort tot de top van Nederlands meest toonaangevende en specialistische sloopaannemers. Zij zijn sterk in grootschalige en complexe binnenstedelijke sloopprojecten.
Met trots kunnen we meedelen dat deze naam binnenkort minimaal 7 jaar op het tenue van TC Heerde zal prijken.
Ook zal Boverhoff de naam geven aan de 2 MTB tochten van TC Heerde, voorheen de RVTT.

achterkant kraan Boverhoff