Archief van
Categorie: Jaarvergadering

Algemene Leden Vergadering 2014

Algemene Leden Vergadering 2014

alv 2014 1
Het bestuur van de TC Heerde

Dat de TC Heerde ook na 31 jaar nog springlevend is, bleek uit de grote opkomst op de ledenvergadering. Ruim 60 leden waren naar de jaarvergadering in de Spikke gekomen om met elkaar zowel terug als (vooral) vooruit te kijken.

Het bestuur van de TC Heerde is het afgelopen jaar intensief bezig geweest met het opstellen van een beleidsstuk over de koers van de vereniging in de komende jaren.
De TC Heerde is toe aan vitalisering en om de bijbehorende vernieuwing handen en voeten te geven heeft het bestuur 10 beleidsthema’s gekozen waarop veranderingen wenselijk zijn. Zo is onder andere het programma-aanbod verbeterd om daardoor het verenigingsleven aantrekkelijker te maken voor bestaande en potentieel nieuwe leden. Het financieel beleid is verfijnd en de website is geupdate, inclusief het introduceren van moderne media zoals Twitter en Facebook. Op termijn wordt de clubkleding aangepast en de drie jaarlijkse toertochten worden door de diverse commissies een kwaliteitsimpuls gegeven. Onze inkomsten worden veilig gesteld door middel van vernieuwde contracten met  de sponsoren (bij voorkeur met nog een sponsor erbij) en “we menen dat onze vereniging een lokaal goed doel dient te ondersteunen (Stichting de Rode Beer uit Heerde) om daarmee , op onze beurt, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, zo stelde voorzitter Pieter Steenbergen.
Het bestuur van de TC Heerde laat het  niet alleen bij woorden maar komt ook met concrete doelstellingen met bijbehorende oplossingen en is daar al flink mee aan de slag. “Door met concrete doelstellingen te komen en daar transparant over te zijn is het bestuur ook afrekenbaar door de verenigingsleden …………en zo hoort dat” volgens secretaris Hans Tabak.

Het laatste deel van de vergadering werd besteed aan het in het zonnetje zetten van jubilarissen en leden die, na veelal jaren van stevige inspanningen. de diverse commissies verlaten. Natuurlijk zijn er op de vrijgekomen plaatsen ook weer nieuwe commissieleden geïnstalleerd.

Verreweg het belangrijkste voor een vereniging als de TC Heerde is en blijft dat de leden met plezier met elkaar fietsen. Zo simpel is dat! Het liefst met zo veel mogelijk mensen. De TC Heerde heeft dan ook behoefte aan nieuwe leden. ATB-jeugd, ATB-volwassenen en Racefiets-volwassenen zijn van harte welkom! Contact opnemen via de website (www.tcheerde.nl) of via 06 17 246 950 is voldoende. Vrijblijvend een aantal keren meerijden is ook mogelijk.
‘Met plezier met elkaar fietsen’…………. want samen wordt een lange weg veel korter.

jublilarissen

Jaarvergadering 5 maart 2013

Jaarvergadering 5 maart 2013

Dat onze Toerclub ook na 30 jaar nog springlevend is, bleek uit de grote opkomst op onze ledenvergadering. Ruim 60 leden waren naar de jaarvergadering in de Spikke gekomen om met elkaar zowel vooruit als terug te kijken.

Zo kunnen we terugkijken op een mooie jubileumviering  met de hele vereniging in september.

Op de jaarvergadering  is één van de eerste agendapunten het aftreden van drie bestuursleden: de voorzitter Peter van Dijk, Piet Vogel, de man van onder andere de Rabo Veld Toer Tochten,  en Tiemen Bijsterbosch. In het dankwoord van de voorzitter stelt hij vast dat Tiemen al 17 jaar betrokken is bij de Rabo Avond Fietsvierdaagse  in Heerde en Wapenveld (en niet Hattem). Daarnaast is hij 14 jaar ononderbroken bestuurslid geweest. Reden om hem te benoemen tot erelid van TCH. De aanwezigen onderstreepten deze beslissing met een luid applaus.

Naast aftredende bestuursleden zijn er gelukkig ook weer drie nieuwe bestuursleden gevonden om sturing te geven aan onze toerclub. Ook onze vereniging ontkomt er niet aan om zich te bezinnen op de veelheid van activiteiten, terwijl er steeds wat minder handen zijn om dit alles te realiseren. De leden hebben in de afgelopen maanden meegedacht over de toekomst van TCH. De adviezen die dit heeft opgeleverd zijn door het nieuwe bestuur in dank aanvaard en zullen in de komende periode verder uitgewerkt worden.

Eén van de belangrijkste thema’s is de manier waarop leden zich meer gebonden voelen aan de toerclub. Een nieuw initiatief is een woensdagavond fiets-in waarbij leden (zowel race als ATB) eens per maand onder het genot van een drankje, tijd hebben om bij te kletsen over hun passie. Op de fiets is er soms toch wat te weinig adem over om de fietsactualiteit breedvoerig te bespreken.

Verder hebben twee jeugdleden heel wat tijd gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe website. Hiermee hopen we onze naamsbekendheid verder te vergroten en een indruk te geven van onze activiteiten. De nieuwe site zal vermoedelijk over een maand in de lucht zijn.

De avond werd besloten door een pre-presentatie van Mirjam Jager. Dit lid van de TCH heeft in 2005 een sponsortocht georganiseerd en gereden door Kashmir. Zij heeft een heel klein stukje van haar verhaal gedaan (de andere agendapunten vroegen heel wat tijd) en zij nodigt alle leden (i.p.v. iedereen) uit om na de openingsrit,  in de Spikke haar hele verhaal te horen over deze tocht.

Ook afgelopen jaar hebben we genoeg mannen en vrouwen in Heerde zien rijden die nog geen lid zijn van onze vereniging. Aarzel niet om op een trainingsavond of op een zaterdag tijdens een tocht met ons mee te rijden.