Algemene Leden Vergadering 2014

Algemene Leden Vergadering 2014

alv 2014 1
Het bestuur van de TC Heerde

Dat de TC Heerde ook na 31 jaar nog springlevend is, bleek uit de grote opkomst op de ledenvergadering. Ruim 60 leden waren naar de jaarvergadering in de Spikke gekomen om met elkaar zowel terug als (vooral) vooruit te kijken.

Het bestuur van de TC Heerde is het afgelopen jaar intensief bezig geweest met het opstellen van een beleidsstuk over de koers van de vereniging in de komende jaren.
De TC Heerde is toe aan vitalisering en om de bijbehorende vernieuwing handen en voeten te geven heeft het bestuur 10 beleidsthema’s gekozen waarop veranderingen wenselijk zijn. Zo is onder andere het programma-aanbod verbeterd om daardoor het verenigingsleven aantrekkelijker te maken voor bestaande en potentieel nieuwe leden. Het financieel beleid is verfijnd en de website is geupdate, inclusief het introduceren van moderne media zoals Twitter en Facebook. Op termijn wordt de clubkleding aangepast en de drie jaarlijkse toertochten worden door de diverse commissies een kwaliteitsimpuls gegeven. Onze inkomsten worden veilig gesteld door middel van vernieuwde contracten met  de sponsoren (bij voorkeur met nog een sponsor erbij) en “we menen dat onze vereniging een lokaal goed doel dient te ondersteunen (Stichting de Rode Beer uit Heerde) om daarmee , op onze beurt, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, zo stelde voorzitter Pieter Steenbergen.
Het bestuur van de TC Heerde laat het  niet alleen bij woorden maar komt ook met concrete doelstellingen met bijbehorende oplossingen en is daar al flink mee aan de slag. “Door met concrete doelstellingen te komen en daar transparant over te zijn is het bestuur ook afrekenbaar door de verenigingsleden …………en zo hoort dat” volgens secretaris Hans Tabak.

Het laatste deel van de vergadering werd besteed aan het in het zonnetje zetten van jubilarissen en leden die, na veelal jaren van stevige inspanningen. de diverse commissies verlaten. Natuurlijk zijn er op de vrijgekomen plaatsen ook weer nieuwe commissieleden geïnstalleerd.

Verreweg het belangrijkste voor een vereniging als de TC Heerde is en blijft dat de leden met plezier met elkaar fietsen. Zo simpel is dat! Het liefst met zo veel mogelijk mensen. De TC Heerde heeft dan ook behoefte aan nieuwe leden. ATB-jeugd, ATB-volwassenen en Racefiets-volwassenen zijn van harte welkom! Contact opnemen via de website (www.tcheerde.nl) of via 06 17 246 950 is voldoende. Vrijblijvend een aantal keren meerijden is ook mogelijk.
‘Met plezier met elkaar fietsen’…………. want samen wordt een lange weg veel korter.

jublilarissen

Reacties zijn gesloten.