Chris Jaap Horst benoemd tot erelid van de TC Heerde

Chris Jaap Horst benoemd tot erelid van de TC Heerde

Het bestuur van de TC Heerde heeft grote waardering voor de wijze waarop Chris Jaap Horst zijn vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert voor de vereniging. Voorgaande zowel in de kwalitatieve betekenis als in de kwantitatieve betekenis. Chris Jaap is lid van de TC Heerde sinds 1 mei 1985.

Het bestuur is tot de volgende overwegingen gekomen:

  • Chris Jaap is sinds 1998 lid van de commissie die de veldtoertochten organiseert. Binnen deze commissie is hij bijzonder actief en vervult diverse taken.
  • Daarnaast zet hij zich ook al vele jaren in voor Rabo Veluwes Mooiste.
  • Chris Jaap regelt het vervoer ten behoeve van de activiteiten in het kader van het Jaarprogramma. Hij onderhoudt hiertoe langjarig de contacten met Dijkstra bedrijfsauto’s.
  • Chris Jaap functioneert sinds 2015 als teamkapitein van de A-groep.
  • Daarnaast is hij meerdere keren actief geweest in de kascommissie.

Kortom: Chris Jaap heeft zich langjarig en in vele functies ingezet voor de vereniging. Hij is nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Zijn bijdrage aan de vrijwilligerstaken van de vereniging is daarmee ver boven het gemiddelde. Bovendien laat Chris Jaap zijn taken gepaard gaan met veel inzet, betrokkenheid en enthousiasme.

Kortom: Chris Jaap heeft zich langjarig en in vele functies ingezet voor de vereniging. Hij is nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken.

Het bestuur van de TC Heerde is dan ook unaniem van mening dat Chris Jaap Horst zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.

Reden waarom het bestuur de Algemene leden vergadering 2017 voorstelt Chris Jaap met onmiddellijke ingang te benoemen tot erelid van de TC Heerde.

Vervolgens is Chris Jaap  door de Algemene leden vergadering 2017 op 15 maart 2017 unaniem benoemd tot erelid van de TC Heerde.

Reacties zijn gesloten.