De Hommel en het Jaarprogramma

De Hommel en het Jaarprogramma

de HommelDe hommel weegt 0,2 gram en heeft vleugels van 0,7 cm. Volgens de wetten van de aerodynamica kan hij niet vliegen en doet hij het onmogelijke. Waarom kan hij dan wel vliegen? Omdat hij niets van aerodynamica weet en omdat hij het gewoon doet! Hij doet iets waarvan vooraf niet vaststaat of hij het kan.

Wij mensen kunnen niet wat de hommel kan……….

Wij mensen hebben de neiging om eerst alles te willen weten voordat we wat doen. Daardoor blijven we ook keurig binnen de grenzen van wat we mogelijk achten c.q. wat gangbaar is en springen we vrijwel nooit in het duister. Zekerheid voor alles. Wetenschap zonder enige verbeelding. Vooral geen risico. Nooit iets doen waarvan niet van tevoren vaststaat dat je het kunt. Het leven verworden tot schaken, waarbij remise het uitgangspunt van denken is. Geen spoortje uitdaging. Catenaccio, zoals vroeger de Italianen het voetbal bedreven, volledig op de verdediging, OK, weliswaar soms effectief maar……… niet om aan te zien……..oorverdovend saai! Eigenlijk doelloos.

Het Jaarprogramma met de sportieve doelen voor 2015 is bekend.

Ik heb enkele ogenschijnlijk respectabele en welluidende argumenten gehoord om niet voor een doel te gaan. Zoals:

“Ik kan in de heuvels niet meekomen”. Nou en! Je hoeft toch niet de beste te zijn? Als je maar lol hebt!

“Meegaan met de tochten van het jaarprogramma kost me geld”. Klopt, maar de TC Heerde neemt een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening en beschouw jouw deel als een investering in je fysieke en mentale gezondheid; een investering in jezelf.

“Ik wil graag maar heb het zo druk en beschik over zo weinig vrije tijd”. Hoeveel tijd zou je dan nog willen wachten? Of wil je misschien wachten tot het te laat is, zodat “ooit” helaas “nooit” wordt.

Misschien moeten we het meer doen zoals de hommel: er niets van weten, dromen, durven, misschien wel het onmogelijke doen, het op je af laten komen, je uit laten dagen, een stap maken en bovenal………..het gewoon doen! Doe het!

BAMMMMMMMMMM!

Reacties zijn gesloten.