Het wel en wee van groep C

Het wel en wee van groep C

CZeven leden van de C groep kwamen voor het eerst bijeen op 18 februari 2015 in  “Limburgia” in de Dorpsstraat in Heerde. Het doel was om, onder het genot van een kopje koffie met gebak, plannen te maken voor de invulling van het seizoen 2015. Het eerste punt van bespreking was het voorstel om de starttijd op maandag en woensdag te vervroegen naar 13.00 uur. Daartoe werd besloten, hoewel sommigen er nog steeds moeite mee hebben om dat tijdstip te halen. Maar dankzij de ijzeren discipline in de C groep heeft dat nog steeds niet geleid tot grote problemen.

 

Verder werd geïnventariseerd of er in de groep belangstelling bestond voor het maken van dagtochten. Besloten werd om drie lange-afstandstochten te fietsen, waarbij dankbaar werd ingegaan op het aanbod van Tiemen om de routes te bepalen. Uiteindelijk zijn het twee succesvolle tochten geworden, de eerste naar Urk en de tweede naar Hardenberg, beide ongeveer 125 km. De verslagen van beide tochten hebt u op de website kunnen lezen.

 

Ook bij de clubtocht op 11 juli was de C groep van de partij. De bedoeling was om een tocht van ongeveer 100 km te maken. Het liep echter een beetje uit de hand en uiteindelijk gaven de tellertjes van de vijf deelnemers 140 km aan. Dat is het charmante van de C groep: je krijgt er meestal een aardige bonus bij!

 

Uiteraard was de C groep ook goed vertegenwoordigd bij zowel de openings- als de sluitingsrit.

Het artikel dat in  “De Schaapskooi”  is geplaatst was succesvol. Het beoogde effect, wat oudere lezers te bewegen om mee te fietsen, is bereikt. Zo konden welkom worden geheten Steven Lindeboom, die getrouw iedere maandag en woensdag uit Wezep(!) komt om met ons mee te fietsen. Verder kwamen Jan Schurink, Hans van den Berg, Nanne Sluis en last but not least, Ada en Evert Jan van Apeldoorn onze gelederen versterken. Naar verwachting kunnen wij nog twee nieuwe leden  welkom heten, maar dat zal dan wel in 2016 gebeuren. Helaas waren er ook enige uitvallers, zoals Jannie Wijenberg, ten gevolge van privé omstandigheden en Tineke van der Aar, die later in het seizoen last kreeg van rugklachten.

 

De C groep fietst op de maandag- en woensdagmiddagen nog steeds door, zo lang de weersomstandigheden het toelaten. Still going strong, zullen we maar zeggen.

Wat opvalt is dat we dit seizoen gelukkig maar heel weinig lekke banden hebben gehad. Minder dan in voorgaande jaren. Daarbij moet worden bedacht dat we als groep toch een respectabel aantal kilometers hebben gefietst. Naar schatting meer dan 3.500 km.

Hopelijk fietst de C groep ook in 2016 weer in dezelfde leuke sfeer veel veilige kilometers. Evenals in dit seizoen zonder ongelukken en nare pechgevallen.

Reacties zijn gesloten.