Jubileumtocht 8/9 september 2017

Jubileumtocht 8/9 september 2017

Dertig clubleden hebben zich opgegeven voor deelname aan de jubileumtocht. Een verheugend mooi aantal. Het is lastig gebleken om in deze periode een dergelijk groot aantal mensen onder te brengen in een hotel. Het bleek dat spreiding over drie hotels (in Bolsward) noodzakelijk was. Wel is het zo dat er gezamenlijk gedineerd en ontbeten kan worden.

Een aantal leden hebben zich opgegeven buiten de opgave termijn (15 maart). Zij zijn geplaatst op een reservelijst daar de ervaring leert dat er meestal wel afvallers zijn. Mochten er nog meerdere spijtoptanten zijn, dan kunnen zij zich ook alsnog opgeven voor de reservelijst.

De ATB’ers gaan overigens naar Limburg.

Hieronder de deelnamelijst:

Reacties zijn gesloten.