Let’s get this party started…

Let’s get this party started…

Beste leden van TC Heerde,

Eindelijk weer positiever fietsnieuws in deze corona tijd: we mogen weer wat als vereniging. Vanaf 19 mei is het toegestaan om in groepen te rijden. Dus we kunnen in verenigingsverband de weg op, met onze fietsgroepen A, B en C. (De jeugd atb-ers mochten nog steeds op pad.) Ook koffie/appeltaart stops op terrassen zijn mogelijk (onder de daarvoor geldende regels).

De maximum toegestane grootte is 30 personen. Maar dat is voor een fietsgroep sowieso te groot. In de praktijk rijden we met kleinere groepen op indeling van de wegkapiteins. De algemene voorzorgsmaatregelen, denk met name aan de 1,5 m. onderlinge afstand, blijven trouwens van toepassing.

De maximum groepsgrootte maakt dat helaas nog geen andere, verenigingsbrede activiteiten opgepakt kunnen worden zoals een gezamenlijke seizoensstart. Het bestuur is bezig om daarvoor een alternatief te bedenken.

Het is mooi dat wij als vereniging de weg op kunnen, en dan vanzelfsprekend rijdend in onze nieuwe clubkleding. Laten we daarvan genieten en daarbij denken aan onze veiligheid en die van de medeweggebruikers.

Met sportieve fietsgroet,
namens het bestuur,
Hans Tabak, voorzitter

Reacties zijn gesloten.