Nieuwe clubkleding

Nieuwe clubkleding

De kledingcommissie heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor een nieuwe kledinglijn voor de TCH. Er is besloten dat Kleinsman Custom Clothing de kleding mag leveren. Het resultaat mag er zijn en wielertenues zijn onlangs gepresenteerd aan de leden. Vanaf het nieuwe seizoen mag iedereen ons gaan aanschouwen in deze puike outfit.

TC Heerde op sportpark Molenbeek

TC Heerde op sportpark Molenbeek

Dit artikel is overgenomen uit de schaapskooi van 23 okt 2020:

https://www.nieuwsbladschaapskooi.nl/nieuws/algemeen/224698/tc-heerde-op-sportpark-molenbeek

HEERDE- Met de onthulling van een naambord is TC Heerde nu zichtbaar een gebruiker van Sportpark Molenbeek. 

“De cirkel is rond!”, laat TC Heerde enthousiast weten. “Op 7 augustus 1982 organiseerden leden van VV Heerde een fietstocht i.v.m. een jubileum. Vanuit dit initiatief groeide het plan om een fietsclub op te richten. Allereerst bedoeld om de zomerstop van de voetballers te overbruggen, maar ook zeker open voor fietsers van buiten de kring van VV Heerde.” De band tussen de Toerclub en de Voetbal Vereniging is er altijd gebleven, maar was niet altijd even duidelijk waarneembaar. “Mooi detail is dat er officieel in de statuten is vastgelegd, dat de kleuren van de fietskleding van de Toerclub gelijk moet zijn aan die van de Voetbal Vereniging: zwart en geel. Nog steeds rijden we in deze kleuren en ook in de nieuwe clubkleding (vanaf 2021) breken we niet met deze traditie.”

Al jaren geldt de voetbalkantine als vertreklocatie van de georganiseerde tochten zoals de zomertoertocht in augustus en de veldtoertochten in november en januari. Beide partijen waren zeer tevreden met de geboden mogelijkheden. Enkele jaren geleden verzocht het bestuur van de Toerclub ook gebruik te mogen maken van een vergaderruimte van VV Heerde voor de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van de verschillende commissies. Ook dat bleek mogelijk en er werd hier een regeling voor opgesteld. “De contacten zijn hierdoor weer verder aangehaald. Het besef ontstond dat TC Heerde eigenlijk een vaste gebruiker geworden was van sportpark Molenbeek. Wat ontbrak was een herkenbare aanduiding van deze bewoner.”

Afgelopen week was het dan zover dat TC Heerde duidelijk een gezicht kreeg op deze locatie. Twee van de oprichters van TC Heerde, Paul de Weerd en Henk Kroeze, wilden graag het naambord onthullen. Zij deden dit in aanwezigheid van de voorzitter van TC Heerde, Hans Tabak, en de voorzitter van VV Heerde, Jos Melenhorst. “Een mooi moment in deze tijd waarin zowel het voetbal als het fietsen in groepsverband niet goed mogelijk is. Laten we hopen dat op korte termijn Molenbeek weer volop zwart geel ziet van de voetballers en de fietsers.”

BVTT 9 jan 2021 geannuleerd

BVTT 9 jan 2021 geannuleerd

Helaas moet de TC Heerde meedelen dat ook de 2e MTB-toertocht van dit seizoen niet plaatsvindt. Met de huidige corona-maatregelen is het ondoenlijk dit te organiseren en onverantwoord dit plaats te laten vinden.

BVTT editie november 2020 geannuleerd

BVTT editie november 2020 geannuleerd

Helaas moet de TC Heerde meedelen dat ze in de huidige situatie het niet verantwoord vindt om de MTB toertocht door te laten gaan. Een tweede coronagolf, tesamen met aangehaalde en wijzigende overheidsmaatregelen, maken het organisatorisch ondoenlijk om deze tocht veilig uit te kunnen voeren.

Hopelijk verbetert de situatie en kan de BVTT van zaterdag 9 januari 2021 wel doorgang vinden.

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Bijna weer normaal

Beste leden van toerclub Heerde,

Vanaf 1 juli vervalt de 1,5-meter regel voor sporters, zo meldt de website van de NTFU. Fiets je samen, dan hoef je per 1 juli onderling geen afstand te houden. Fietsen in een groep mag dus en dat betekent dat clubritten hervat kunnen worden zoals we het gewend waren vóór de Corona crisis. Het advies voor de groepsgrootte is vervallen.

Maar, bijna weer normaal staat hierboven, er zijn nog steeds belangrijke punten om rekening mee te houden en verantwoordelijk voor te dragen:

  • Ben jij of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis en rijd niet mee.
  • De fietsgroepen moeten nog wel 1,5 meter afstand houden tot andere weggebruikers.
  • Vóór vertrek en bij terugkomst wél onderling 1,5 meter afstand houden (en natuurlijk tijdens koffiestops etc.).

Kortom, weer een flinke demarrage in de goede richting. Laten we, voor zover het van ons afhangt, ons best daarvoor blijven doen.

Met vriendelijke groet,

Hans Tabak, voorzitter.

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Update 4 juni 2020

Beste leden van toerclub Heerde,

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur van TC Heerde besloten om de clubritten weer op te starten vanaf komende zaterdag, onder leiding van de wegkapiteins. Gelet op de ontwikkelingen in de Corona situatie en de versoepelingen van de maatregelen is ons beeld dat dit mogelijk is. Vanzelfsprekend zal dit in aangepaste vorm zijn, met inachtneming van de richtlijnen van RIVM en NTFU.

Deze terugkeer uit onze TC Heerde lockdown betekent concreet het volgende:

  • Rijden in groepjes van maximaal 4, met de bekende 1,5 meter afstand, op de gebruikelijke trainingsmomenten door de week en op zaterdag.
  • De groepjes worden gevormd binnen de bestaande A-, B- en C-groepen; groepjes kunnen dezelfde route achter elkaar aan rijden met voldoende afstand ertussen.
  • We rijden natuurlijk in clubkleding.
  • Alleen meegaan als je geen klachten hebt die mogelijk duiden op Corona; dat is ieders eigen verantwoordelijkheid naar jezelf maar vooral ook naar de anderen toe.
  • Onderweg niet ‘snotteren’ enz.
  • De 1,5 meter afstand is ook van toepassing bij het verzamelen.
  • Eventueel terrasbezoek onderweg is uiteraard volgens de richtlijnen die gelden voor de horeca.

De wegkapiteins communiceren de ritten per mail/app binnen jullie groepen. Wel of niet meegaan is vanzelfsprekend een eigen beslissing op basis van hoe je zelf de Corona situatie en je persoonlijke omstandigheden daarin beoordeelt.

Als bestuur hopen we zo goed en zo kwaad als het gaat weer toerclub Heerde ‘in bedrijf’ te zijn, samen – maar verantwoord – bezig met onze sportieve fietshobby.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Heerde,

Hans Tabak, voorzitter

De jeugd rijdt weer!

De jeugd rijdt weer!

Afgelopen dinsdag heeft de jeugd het MTB fietsen weer opgepakt. Vooraf zijn er afspraken gemaakt over regels. We fietsen met maximaal 8 jongeren, houden minimaal 1,5 meter afstand en slikken de vliegen door.

Ik was benieuwd hoe het met de conditie zou zijn van de jongeren. Ook omdat zij niet meer hun dagelijkse fietsgang naar school hebben. Maar eerlijk is eerlijk, hun conditie was gelukkig niet te veel weggezakt. Bij aankomst bij de parkeerplaats van het Berghuizerbad was de training van de kaakspieren al begonnen.

Ondanks dat de jeugd onderling wel kontakt had onderhouden was er blijkbaar voldoende om bij te praten. We hebben nog kort de regels benoemd en zijn lekker op pad gegaan.

Tijdens het fietsen zijn we hier nog een keer op terug gekomen. Niet omdat het niet goed ging, maar om even aan te geven dat we nu zichtbaar zijn in de samenleving en zij naar ons zullen kijken.
Om te zien hoe wij omgaan met de nieuwe regels tijdens het sporten. Onderweg hebben we positieve reacties gekregen en dat is prettig.

We hebben een rondje over de stuwwallen gereden en naar de Haelberg gegaan. Het was bijzonder ook om te zien hoe in 2 maand de natuur zo veranderd is.
En daarna terug via de wortelpaden, sprengen, naar de Tonnetberg en uiteindelijk weer richting de Berghuizer. Het was weer lekker om op de fiets te zien.

Greetz,
MTB Jeugd

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Update 14 mei

Nieuwe richtlijnen Verantwoord Sporten

Hoopvol keken we uit naar de berichtgeving eind vorige week over de versoepeling van de Corona maatregelen voor de sport. De NTFU ging met KNWU en NOC*NSF in gesprek met de overheid om de nieuwste richtlijnen en regels te vertalen naar de fietssport. De uitkomst daarvan is het advies dat in groepjes van maximaal 4 personen mag worden gereden, met een onderlinge afstand – en afstand tot anderen – van de bekende 1,5 meter.

Helaas nog geen clubactiviteiten

Als bestuur hebben we nagedacht en besproken of we als vereniging hier iets mee kunnen. Het antwoord is negatief, de versoepeling biedt in de ogen van het bestuur te weinig kans om clubritten of andere activiteiten in een enigszins volwaardige vorm weer op te starten. Liever wachten we nog even op hopelijk een verdergaande versoepeling en bovendien geen terugslag in de hele situatie van het Corona virus.

P.S. Als je zelf in eigen groepjes gaat rijden: let dan op de richtlijnen van maximaal 4 personen en de afstand van 1,5 meter (en uiteraard geen ‘gesnotter’). Voor wie meer wil lezen zie de website van de NTFU.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans Tabak, voorzitter

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Beste leden van TC Heerde,

Geen clubritten

Ook nu weer de mededeling dat de clubactiviteiten zijn opgeschort, in ieder geval tot 20 mei. Als je buiten wilt fietsen, dan bij voorkeur solo. Het is niet toegestaan om samen met meer dan 2 personen op pad te gaan. Denk in alle gevallen aan de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, en aan de hygiëne tijdens het fietsen. Het zelf gaan fietsen, buiten clubverband, is een eigen verantwoordelijkheid. Op de websites van NTFU / Fietssport en KNWU staan richtlijnen. Houd je daar aan, en houd het gezond en veilig.

Jeugd atb

Een uitzondering op het vorenstaande is vanaf 29 april de mogelijkheid om jongeren weer te laten sporten. Hieraan zijn onder regie van de gemeente strikte voorwaarden verbonden zoals de 1,5 m afstand. Op dit moment wordt bekeken of onze jeugd atb-groep weer opgestart kan worden. Als dat lukt, ontvangen de betreffende jongeren (13 t/m 18 jaar) en hun ouders hierover bericht.

Toertocht augustus vervalt

Traditiegetrouw is er bijna 40 jaar op de eerste zaterdag van augustus de toertocht van TC Heerde voor deelnemers uit de rest van Nederland (en soms zelfs daarbuiten). Dat zou dit keer op 1 augustus zijn, onder de nieuwe naam Jumbo Heerde Veluwes Mooiste (JHVM). Maar daar is een streep doorheen gezet, voor het eerst in de clubhistorie. Tot 1 september mogen geen evenementen worden georganiseerd, zoals dat is bepaald in de (nood)regelgeving voor de bestrijding van het Corona virus. Het bestuur heeft besloten om voorlopig niet naar een nieuwe datum te kijken, de ontwikkelingen in deze crisis zijn daarvoor te onzeker. En als er al weer in groepen gereden mag gaan worden, is het nog de vraag hoe dat dan met veel deelnemers aan de toertocht vormgegeven zou moeten worden.

Koop lokaal en denk aan onze adverteerders

Ook economisch is er tegenslag in deze crisissituatie. Daarom de oproep: koop lokaal, koop bij onze adverteerders! Zij zijn trouw in het ondersteunen van onze vereniging, laten wij dat belonen door bij hen te kopen.

Tenslotte

Het is al met al een moeilijk verenigingsjaar aan het worden, met de nodige onduidelijkheid over het voortduren van de situatie van allerlei beperkingen en de consequenties daarvan. In de contacten met leden valt mij iets op: het samen bezig zijn met de fietssport wordt gemist, de vereniging wordt gemist. En dat is, misschien vreemd gezegd, een positief signaal: TC Heerde doet er toe, de vereniging is er niet voor niets. Met deze constatering hopen we, dat samen de lange weg in deze crisis toch figuurlijk wat korter wordt.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Heerde,

Hans Tabak, voorzitter

COVID19 – Update

COVID19 – Update

Tijdelijk gesloten wegens Corona virus

Beste leden van TC Heerde,

Zoals eerder is gemaild, volgt het bestuur van TC Heerde het advies van koepelorganisatie NTFU over de clubactiviteiten in deze tijd van het Corona virus. De adviezen van de NTFU zijn gebaseerd op de richtlijnen en voorschriften van de overheid.

De periode van opschorten van alle clubactiviteiten is verlengd in ieder geval tot en met 28 april. Over de periode daarna, op dit moment tot 1 juni, volgt te zijner tijd informatie

Als je buiten wilt fietsen, dan bij voorkeur solo. Het is niet toegestaan om met meer dan 3 personen op pad te gaan. Denk in alle gevallen aan de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen.

Het zelf gaan fietsen, buiten clubverband, is een eigen verantwoordelijkheid. Op de websites van NTFU / Fietssport en KNWU staan richtlijnen. Houd het gezond en veilig.

Met vriendelijke groet en tot in betere clubtijden,

namens het bestuur van TC Heerde,
Hans Tabak, voorzitter