RaboVeldToerTocht van 8 november 2014

RaboVeldToerTocht van 8 november 2014

deelname rvtt

De weersomstandigheden waren op zaterdag 8 november uitstekend. Prachtig zonnig weer en bovendien was het de dagen ervoor zo goed als droog geweest. Lekker, bijna voorjaarsachtig weer, met een zonnetje dat lodderig om de hoek keek. 

Het bos was nauwelijks drassig op een paar bekende ‘lage’ punten na. Dat maakte de route relatief makkelijk berijdbaar. De afspuitvoorzieningen werden dan ook nauwelijks gebruikt. De opgevangen geluiden uit het peloton deelnemers waren ronduit positief. “Mooi parcours, prima uitgepijld en goede verzorging”.

Er zijn, zeker ook als gevolg van deze uitgelezen omstandigheden, geen gewonden gevallen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de route een uitermate prettig resultaat.

Onze toertocht is bezocht door een Kwaliteitsadviseur van de NTFU die onderzoek heeft gedaan naar organisatieaspecten en veiligheidsaspecten en de geboden service kritisch heeft bezien. We zijn daarvoor met vlag en wimpel geslaagd (nader bericht volgt). We vroegen om 1 ster maar waren goed voor twee, zelfs bijna drie! (we zijn ook veel te bescheiden). De commissie  gaat dan ook onmiddellijk een tweede ster aanvragen.

Waarom  vragen we eigenlijk sterren aan? Is dat wel belangrijk en de moeite waard?

Enerzijds geeft de ster aan wat de deelnemers mogen verwachten tijdens het wielersportevenement en speelt het bezit van een ster, c.q. sterren, een positieve rol in het PR verhaal. Anderzijds, en wellicht belangrijker, geeft het de TC Heerde een handvat om het evenement kwalitatief op een hoger niveau te tillen. En wel op veiligheidsaspecten, organisatorische aspecten, routebepijling en serviceverlening.

Willen we met die sterren veel meer deelnemers trekken? Willen we een klassieker worden met duizenden deelnemers?

Helemaal niet!

We zijn immers geen bedrijf dat jaagt op winststijging ten koste van veel! We willen een kwalitatief goed evenement aanbieden met een aantal deelnemers dat we organisatorisch en logistiek aankunnen. Een evenement, waarin de deelnemers hun voertuigen kwijt kunnen, zich kunnen inschrijven in een kantine, waarin je je nog kunt bewegen en waarin de inschrijving vlot verloopt. Een evenement waarin, je  niet op het parcours in een file  hoeft te rijden, waar je ook nog even de snelheid kunt opvoeren, zonder meteen anderen in de weg te rijden. Een evenement waar het gezellig is. Een evenement, waarin je als je even te laat bent toch nog wat te eten en te drinken krijgt bij de controleposten. En als je onderweg wat overkomt, zowel materieel als persoonlijk, je er vanuit kunt gaan dat er voldoende mankracht aanwezig is om je adequaat te helpen. Een evenement waar wijzelf als vrijwilliger en als commissielid blijvend plezier en lol aan kunnen ontlenen, mede omdat we het gevoel hebben dat we anderen een plezier doen. Met pakweg 1000 tot 1200 deelnemers per tocht hebben we de kwaliteitsgrens van onze huidige voorzieningen wellicht wel bereikt. Betekent dat we nog wel wat mogen groeien. Betekent ook dat we nog best wat beter en ‘scherper’ mogen worden.

In totaal hebben 549 ATB-ers aan de tocht deelgenomen. De oudste deelnemer was 72 jaar jong en de jongste deelnemer 11 jaar oud.  In november hebben we ieder jaar te maken met veel concurrentie in de regio, reden voor de, in vergelijking met januari, beperkte deelname. Toch is er een toename te constateren in de november ritten in deelname. Ook op jaarbasis zien we een stijging van het aantal deelnemers. Er is nog een duidelijke trend zichtbaar, namelijk de constant toenemende belangstelling voor de 60 kilometer route. Dat neemt niet weg dat de 45 km route het drukst bevolkt blijft. De 30 kilometer tocht verliest aan populariteit. Wellicht dat de toenemende belangstelling voor langere afstanden reden is om over een 75 km route na te denken. Voer voor de organiserende commissie. De volgende trend die herkenbaar is, is dat er steeds meer dames meedoen met de veldtoertochten. Dit jaar bestond het contingent deelnemers uit 12% vrouwen. Verheugend!

Last but not least: ook verheugend was wederom de voorbeeldige inzet van de vrijwilligers van de voetbalvereniging Heerde in de kantine. V.V. HEERDE mogen we voortaan wel met hoofdletters schrijven! Dat gaan we dan ook maar doen………

rvtt deelname

Reacties zijn gesloten.