Van de voorzitter

Van de voorzitter

Beste leden van TC Heerde,

Geen clubritten

Ook nu weer de mededeling dat de clubactiviteiten zijn opgeschort, in ieder geval tot 20 mei. Als je buiten wilt fietsen, dan bij voorkeur solo. Het is niet toegestaan om samen met meer dan 2 personen op pad te gaan. Denk in alle gevallen aan de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, en aan de hygiëne tijdens het fietsen. Het zelf gaan fietsen, buiten clubverband, is een eigen verantwoordelijkheid. Op de websites van NTFU / Fietssport en KNWU staan richtlijnen. Houd je daar aan, en houd het gezond en veilig.

Jeugd atb

Een uitzondering op het vorenstaande is vanaf 29 april de mogelijkheid om jongeren weer te laten sporten. Hieraan zijn onder regie van de gemeente strikte voorwaarden verbonden zoals de 1,5 m afstand. Op dit moment wordt bekeken of onze jeugd atb-groep weer opgestart kan worden. Als dat lukt, ontvangen de betreffende jongeren (13 t/m 18 jaar) en hun ouders hierover bericht.

Toertocht augustus vervalt

Traditiegetrouw is er bijna 40 jaar op de eerste zaterdag van augustus de toertocht van TC Heerde voor deelnemers uit de rest van Nederland (en soms zelfs daarbuiten). Dat zou dit keer op 1 augustus zijn, onder de nieuwe naam Jumbo Heerde Veluwes Mooiste (JHVM). Maar daar is een streep doorheen gezet, voor het eerst in de clubhistorie. Tot 1 september mogen geen evenementen worden georganiseerd, zoals dat is bepaald in de (nood)regelgeving voor de bestrijding van het Corona virus. Het bestuur heeft besloten om voorlopig niet naar een nieuwe datum te kijken, de ontwikkelingen in deze crisis zijn daarvoor te onzeker. En als er al weer in groepen gereden mag gaan worden, is het nog de vraag hoe dat dan met veel deelnemers aan de toertocht vormgegeven zou moeten worden.

Koop lokaal en denk aan onze adverteerders

Ook economisch is er tegenslag in deze crisissituatie. Daarom de oproep: koop lokaal, koop bij onze adverteerders! Zij zijn trouw in het ondersteunen van onze vereniging, laten wij dat belonen door bij hen te kopen.

Tenslotte

Het is al met al een moeilijk verenigingsjaar aan het worden, met de nodige onduidelijkheid over het voortduren van de situatie van allerlei beperkingen en de consequenties daarvan. In de contacten met leden valt mij iets op: het samen bezig zijn met de fietssport wordt gemist, de vereniging wordt gemist. En dat is, misschien vreemd gezegd, een positief signaal: TC Heerde doet er toe, de vereniging is er niet voor niets. Met deze constatering hopen we, dat samen de lange weg in deze crisis toch figuurlijk wat korter wordt.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van TC Heerde,

Hans Tabak, voorzitter

Reacties zijn gesloten.