Van de voorzitter

Van de voorzitter

Update 14 mei

Nieuwe richtlijnen Verantwoord Sporten

Hoopvol keken we uit naar de berichtgeving eind vorige week over de versoepeling van de Corona maatregelen voor de sport. De NTFU ging met KNWU en NOC*NSF in gesprek met de overheid om de nieuwste richtlijnen en regels te vertalen naar de fietssport. De uitkomst daarvan is het advies dat in groepjes van maximaal 4 personen mag worden gereden, met een onderlinge afstand – en afstand tot anderen – van de bekende 1,5 meter.

Helaas nog geen clubactiviteiten

Als bestuur hebben we nagedacht en besproken of we als vereniging hier iets mee kunnen. Het antwoord is negatief, de versoepeling biedt in de ogen van het bestuur te weinig kans om clubritten of andere activiteiten in een enigszins volwaardige vorm weer op te starten. Liever wachten we nog even op hopelijk een verdergaande versoepeling en bovendien geen terugslag in de hele situatie van het Corona virus.

P.S. Als je zelf in eigen groepjes gaat rijden: let dan op de richtlijnen van maximaal 4 personen en de afstand van 1,5 meter (en uiteraard geen ‘gesnotter’). Voor wie meer wil lezen zie de website van de NTFU.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans Tabak, voorzitter

Reacties zijn gesloten.