Dank

Dank

Mijn echtgenote Els is 31 juli jl. overleden. Ik wil al diegenen bedanken die kaartjes en andere blijken van medeleven hebben gestuurd. Mijn familie en mij hebben gecondoleerd c.q. aanwezig zijn geweest bij de afscheidsdienst. Ik heb dat zeer op prijs gesteld. Blijf dat ook in de toekomst doen voor anderen.

Peter Mast

Reacties zijn gesloten.