JUBILEUMTOCHT TOERCLUB HEERDE (graag snel opgeven)

JUBILEUMTOCHT TOERCLUB HEERDE (graag snel opgeven)

Onze Toerclub bestaat 35 jaar. Dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. We gaan het vieren op de manier die ons het beste past: op de racefiets! Het wordt een tweedaagse jubileumtocht, op vrijdag 8 en zaterdag 9 september aanstaande.

De jubileumtocht
We fietsen naar Bolsward. De groepen A en B maken een “rondje IJsselmeer”, van respectievelijk 330 km en 270 km. De C-groep fietst in totaal plm. 200 km, van Heerde naar Bolsward vice versa. In Bolsward ontmoeten de drie groepen elkaar in hotel “De Groene Weide” en gebruiken er gezamenlijk het diner. Op zaterdag ontbijten we gezamenlijk, waarna elke groep via zijn eigen route naar Heerde terugfietst.

 


De kosten
Dankzij een forse subsidie, vastgesteld door het bestuur, blijven de kosten beperkt tot € 50,00 per deelnemer. Daarin begrepen zijn de kosten voor koffie/gebak onderweg, de lunch en het diner op vrijdag, de overnachting, het ontbijt op zaterdag en de koffie/gebak op de terugtocht.

Eenmalige machtiging
Indien je besluit tot deelname, wat uiteraard zeer op prijs zal worden gesteld, verzoeken we je op te geven voor de Jubileumtocht. Dat kan op diverse manieren:

  • Door je op te geven via deze Website. Ga rechtsboven naar het menu: “OPGAVE JUBILEUMTOCHT” (of klik HIER) en vul het digitale formulier in. Uiterlijk voor 15 maart opgeven!
  • Indien dit niet lukt: door de brief (verzonden via mail) te printen en de aanmeldingsstrook uit de brief in te vullen en uiterlijk op de ALV op 15 maart in te leveren. Of deze strook in te leveren bij de secretaris van de TC Heerde, Kuipersakker 15, Heerde.

Met de inlevering van de deelnamestrook c.q. de digitale opgave geef je tegelijkertijd de penningmeester toestemming om met een éénmalige machtiging het bedrag van € 50,00 van je rekening af te schrijven. We realiseren ons dat de termijn voor aanmelding erg kort is, maar dat komt omdat de optie voor de hotelkamers op korte termijn afloopt en de meeste hotels in de eerste helft van september reeds volgeboekt zijn. Qua deelnemersaantal is het noodzakelijk dat we op 15 maart aanstaande weten waar we aan toe zijn. Mocht je onverhoopt op het allerlaatste moment verhinderd zijn, dan kan € 25,00 worden teruggestort op je rekening. Er moet dan wel sprake zijn van overmacht, die je moet kunnen bewijzen, althans aannemelijk maken.

Minimum vereist aantal deelnemers
Om de tocht doorgang te laten vinden is een minimumaantal deelnemers van 25 noodzakelijk.

Reacties zijn gesloten.