Koffie met gebak

Koffie met gebak

Koffie met gebak
Koffie met gebak

Is een flinke fietstocht eigenlijk wel compleet zonder koffie met (appel)gebak? We kregen de vraag vanuit de vereniging of we dit niet opnieuw wilden opnemen als standaard bij de langere tochten. Het lijkt ons een prima voorstel, maar hoe formuleer je de voorwaarden? We houden het simpel: elke tocht van minimaal 3,5 uur  mag onderbroken worden voor één kop koffie met appelgebak op kosten van de vereniging. De wegkapitein regelt de betaling in overleg met de penningmeester.

We denken dat dit het gezamenlijk fietsen nog aantrekkelijker maakt. Met de ATB-ers worden nog afspraken gemaakt over de manier waarop we het voor deze leden kunnen organiseren.

We zien de rest van dit jaar als proeftijd en zullen het in de komende ledenvergadering aan jullie voorleggen voor een definitief besluit inclusief eventuele financiële consequenties.

Reacties zijn gesloten.