Uit de bestuursvergadering

Uit de bestuursvergadering

Cursus wegkapitein

Het wordt steeds drukker en gevaarlijker op de weg. Goede begeleiding van wegkapiteins is daarom van groot belang. We hechten als bestuur veel waarde aan kwalitatief goede begeleiding, zonder ons zelf inhoudelijk te willen gaan bemoeien met de taak van de wegkapitein. Reden waarom we begin maart volgend jaar een cursus wegkapitein willen organiseren. De training wordt gegeven door een externe NTFU instructeur. Doelgroep: de captains aangevuld met geïnteresseerden tot aan een maximum van 14 personen. Daarnaast blijven we ook zoeken naar mogelijkheden om wegtraining gestalte te geven in seizoen 2016.

De cursus wegkapitein duurt 1 hele dag met theorie en praktijk (fiets noodzakelijk). Het wordt gegeven op de vereniging en kan worden aangevraagd wanneer er minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers zijn. Deelname wordt zeer op prijs gesteld. De kosten voor de cursus wegkapitein, die uiteraard gedragen worden door de club,  zijn €200,- exclusief BTW en inclusief reiskosten en per deelnemer een bedrag van €10,- inclusief BTW.

Het duurt nog even tot begin maart maar we vonden het de moeite waard om dit alvast kenbaar te maken.

Reacties zijn gesloten.